Ennakkomateriaali lääkiksen pääsykokeeseen

1.12.2020
  • Lääkis

Pääsykokeeseen ennakkomateriaali

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta on tiedottanut, että lääkiksen pääsykoevaatimuksiin kuuluu aiemmin ilmoitetun lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimäärän lisäksi ennakkomateriaali.

  • Ennakkomateriaali julkaistaan 23.4.2021.
  • Ennakkomateriaalista on kerrottu, että se voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen materiaalin lisäksi tai asemesta englanninkielistä materiaalia.
  • Ennakkomateriaalin laajuudesta ei ole tietoa.

Miten ennakkomateriaali vaikuttaa pääsykoevalmistautumiseen?

  1. Suunnittele kevään aikataulut siten, että olet saanut kaikki uudet asiat opiskeltua biologiasta, fysiikasta ja kemiasta 23.4. mennessä.
  2. Varaa tämän jälkeen puolet opiskeluajasta aineiston harjoitteluun ja puolet pääsykoeaineiden ylläpitoon ja syventämiseen.
  3. Jos ennakkomateriaali on suppea, siihen käytettävän ajan osuutta voi olla pienentää. Kaiken kaikkiaan opiskeluun kannattaa loppuvaiheessa varata noin 30 – 35 tuntia aktiivista työaikaa viikossa. Huolehdi kuitenkin siitä, että saat riittävästi lepoa ja pysyt virkeänä.

Miten ennakkomateriaali on huomioitu Mafylla?

Kun ennakkomateriaali on julkaistu, Mafynettiin tehdään nopealla aikataululla uusi opiskelukokonaisuus, joka sisältää materiaaliin pohjautuvat tehtävät ja tiivistelmät. Pystyt ottamaan aineiston tehokkaasti haltuun lyhyessäkin ajassa, kun hyödynnät Mafynetin automaattista kertausta.

  • Kaksi viimeistä harjoituskoetta laaditaan siten, että ne sisältävät aineistoon liittyviä tehtäviä.
  • Opetuskurssiemme opettajat valmistautuvat käymään läpi aineistoon liittyviä asioita oppitunneilla ja opiskeluvalmentajamme koulutetaan huomioimaan aineiston vaikutus pääsykoevalmistautumiseen.
  • Kun aineisto on julkaistu, järjestämme sekä itseopiskelu- että opetuskurssiasiakkaillemme webinaarin, jossa käsitellään aineiston haltuunottoon tarvittavaa opiskelutekniikkaa.

Pidä yllä hyvää opiskelurutiinia

Ennakkomateriaaliin ei ole syytä valmistautua ennen ennakkomateriaalin julkaisua muuten kuin huolehtimalla, että biologia, fysiikka ja kemia on otettu riittävällä tarkkuudella haltuun sen julkaisuun mennessä.

Harjoittelussa tulee kuitenkin painottaa huolellisuutta, eikä kiirehtiä eteenpäin oppimisen kustannuksella. Vaikka ennakkomateriaali lisää pääsykoevalmistautumisen työmäärää, se tarjoaa myös hyvän tilaisuuden näyttää osaamista, kun sinulla on hyvät välineet ottaa haltuun uutta tietoa nopeasti.

Tutustu Lääkiskurseihimme