Perustietoa hakemisesta

10.9.2020
  • Lääkis

Voit samalla kertaa hakea mihin tahansa lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteisiin ja eläinlääketieteelliseen, mutta et yhtä aikaa sekä lääketieteen että hammaslääketieteen hakukohteisiin.

Lääketiedettä voi opiskella Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa (Itä-Suomen yliopisto).

Hammaslääketiedettä voit opiskella Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa.

Eläinlääketieteellisiä tiedekuntia on vain yksi ja se on Helsingissä.

Ensisijaisuuspiste poistuu keväällä 2021. Ensisijaiseksi valittuun kohteeseen ei enää saa ylimääräistä hakupistettä.

Voit hakea lääkikseen suoritettuasi ylioppilastutkinnon tai jonkin muun yliopistokelpoisuuden antavan tutkinnon.

Valintakokeessa ei anneta alkupisteitä ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Aloituspaikoista täytetään 51% ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella todistusvalinnassa ja loput valintakokeen perusteella. Voit hakea todistusvalinnassa vain, jos olet ensikertalainen hakija.

Tarkista, että täytät kielitaitovaatimukset, mikäli äidinkielesi peruskoulussa tai lukiossa on ollut muu kuin suomi tai ruotsi!

Lisäaika lukihäiriön vuoksi

Keskivaikean tai vaikean lukihäiriön vuoksi voit hakea 30 minuutin lisäaikaa pääsykokeeseen. Anomus todistuksineen tulee toimittaa sille yliopistolle, johon olet hakemassa, ja yleensä vähintäänkin anomus täytyy jättää ennen hakuajan päättymistä. Katso tarkat ohjeet alla olevista hakuoppaista.

Hakuoppaat

Lääketieteellisillä aloilla on nykyään yhteinen hakijasivusto, joka toimii hakuoppaana. Yliopistokohtaisia erityisohjeita löytyy kunkin yliopiston omalta hakijasivulta ja Opintopolusta.

Helsinki: hakijasivu, Opintopolku: lääkis, hammas
Helsinki (eläinlääkis): Opintopolku
Kuopio: hakijasivu, Opintopolku: lääkis, hammas
Oulu: hakijasivu, Opintopolku: lääkis, hammas
Tampere: hakijasivu, Opintopolku
Turku: yleinen, hammas, Opintopolku: lääkis, hammas

Tärkeät päivämäärät 2021

  • Hakuaika alkaa 17.3.2021 – hae sähköisesti Opintopolussa.
  • Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00.
  • Pääsykoe järjestetään tiistaina 25.5.2021 klo 9.00-14.00.
  • Todistusvalinnan tulosten julkaisuajankohta keväälle 2021 ilmoitetaan myöhemmin.
  • Pääsykoevalinnan tulokset julkaistaan kaikissa yliopistoissa heinäkuun alkupuolella, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
  • Mahdolliset oikaisupyynnöt tulee olla perillä kyseisessä yliopistossa 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.
  • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään noin viikon kuluessa pääsykoevalinnan tulosten julkaisemisesta. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.