Mafy on sähköisen oppimisen edelläkävijä

Sähköiset oppimateriaalit ja valmennuskurssit

Valmennukset

Mafynetin avulla ylität itsesi

Valmennuskursseja järjestetään Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Nettiopetuskursseille voit osallistua missä vain!

Tule valmennuskurssille

Opettajalle

Mafyn lukio-oppimateriaalit

Mafynetti on saatavilla äidinkieleen, matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan, biologiaan, maantieteeseen, yhteiskuntaoppiin ja historiaan lukion kertauskurssimateriaaliksi. Viimeistele omien opiskelijoidesi osaaminen yo-kirjoituksiin!

opettajan käyttöoikeudet