Hakeminen diplomi-insinöörikoulutukseen 2024

31.10.2023
  • DI

Diplomi-insinööriksi voi opiskella Aalto-yliopiston diplomi-insinööriosastoilla, Tampereen ja Lappeenrannan teknillisissä yliopistoissa, Oulun, Turun, Vaasan ja Jyväskylän yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Näihin kouluihin haetaan yhteishaussa 13.3. – 27.3.2024.

Lisätietoa DIA-koulutuksista löydät osoitteesta dia.fi.

Hakuvaatimukset kevät 2024

Todistusvalinta

  • DIA-todistusvalinnassa otetaan huomioon kaikki hakijat, jotka suorittavat viimeistään keväällä 2024 suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, DIA/RP). Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa erikseen, haetko todistusvalinnalla vai pääsykoevalinnalla.
  • Kaikista paikoista 80 % jaetaan todistusvalinnassa.
  • Todistusvalinnassa pisteitä saa kolmesta aineesta: pitkästä matematiikasta, äidinkielestä ja fysiikasta tai kemiasta. Tasapistetilanteessa pitkän kielen arvosana ratkaisee.
  • Hakukohdekohtaisena kynnysehtona on joko pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana (vähintään C tai korkeampi). Riittää kuitenkin, että täytät yhden kynnysehdoista.
  • Todistusvalinnan maksipistemäärä on 105,0. Todistus pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti.

DIA-valinnassa ylioppilastodistus pisteytetään taulukon tietojen mukaisesti.

DIA-todistusvalinnan pisteytystaulukko sekä hakukohdekohtaiset kynnysehdot.

Pääsykoe

  • Diplomi-insinöörin pääsykoevalinnassa jaetaan 20 % kaikista paikoista.
  • Valintakoe järjestetään paperisena kokeena 28.5.2024 klo 10.00-14.00
  • Pääsykokeessa on kolme kaikille pakollista matematiikan tehtävää. Lisäksi tulee tehdä kolme muuta tehtävää, joista valittavana on: kaksi (2) fysiikan tehtävää, kaksi (2) kemian tehtävää ja kaksi (2) tekniikan alan ongelmanratkaisukykyä mittaavaa tehtävää. Yhteensä tehtäviä tulee tehdä siis 6 kpl.
  • Diplomi-insinöörikoulutuksen pääsykoevalinnan maksimipistemäärä on 36. Matematiikan osiosta on saatava vähintään 6/18 pistettä, jotta koe tulee huomioiduksi pääsykoevalinnassa.

DIA-pääsykokeisiin ja todistusvalintaan valmistautuminen

Aloittamalla valmistautumisen jo nyt, jää sinulle riittävästi aikaa matematiikan sekä fysiikan tai kemian perusteelliseen oppimiseen. Voit valita opetusta sisältävän dimplomi-insinöörikurssin lähiopetuksena Helsingissä tai nettiopetuksena tai vaihtoehtoisesti opiskella itsenäisesti matematiikan, fysiikan ja kemian itseopiskelumateriaaleilla.

Lähi- ja nettikursseilla opettajamme avustavat sinua oppimäärän opiskelussa ja varmistat näin osaamisesi olevan raudanluja kevään pääsykokeissa. Kurssi sopii kaikentasoisille opiskelijoille. Kursseilla opiskellaan pääsääntöisesti matematiikkaa ja fysiikkaa. Halutessasi voit kuitenkin valita myös kurssin pelkällä matematiikalla tai opiskella fysiikan sijasta kemiaa. Olethan tässä tapauksessa yhteydessä asiakaspalveluumme. Mikäli itsenäinen opiskelu tuntuu itselleen mieleisemmältä, valitse tällöin haluamiesi aineiden itseopiskelupaketti. Valittavana on matematiikka, fysiikka tai kemia. Myös itseopiskelupaketti sopii kaikille, lähtötasosta riippumatta.

Kaikki DI-valmennuspaketit sisältävät laajoja yo-kertausmateriaaleja, joten valmistaudut samalla todistusvalintaa varten. Pitkällä DI-kurssilla valmistaudutaan aluksi kevään ylioppilaskirjoituksiin ja tämän jälkeen keskitytään pääsykoevalmistautumiseen. Tutustu lisäksi äidinkielen yo-kertausmateriaaleihin, sillä todistusvalinnassa saa pisteitä pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian lisäksi äidinkielestä.

DI-valmennuskurssit