Opiskelutekniikat äidinkielen opiskeluun

8.12.2022
 • Lukio ja yo
 • Opettajat

Toisin kuin voisi luulla, äidinkieli on ylioppilaskirjoituksissa pikemminkin matematiikan kaltainen taitoaine kuin vaikkapa historian tapainen lukuaine. Kokosimme yhteen erilaisia keinoja, joilla voit kehittää omaa luku- ja kirjoitustaitoasi tulevia yo-kokeita varten. 

Äidinkielen kirjoituksiin valmistaudut parhaiten lukemalla sekä kirjoittamalla paljon. Lukemisen ei kuitenkaan tarvitse olla pelkkää romaanien lukemista eikä kirjoittamisen tarvitse olla ainoastaan esseiden kirjoittamista, vaan näitä molempia taitoja voi harjoitella monipuolisesti.

Jaoimme tehokkaat koevalmistautumisvinkit kolmeen osaan: helpot vinkit, enemmän aikaa vievät vinkit sekä vinkit arvosanan korottajille.

Helpot vinkit koevalmistautumiseen:

 • Kiinnitä huomiota tapaan, jolla kirjoitat viestejä. WhatsApp-viestejä ei tarvitse kirjoittaa samanlaisella kielellä kuin työhakemusta, mutta kiinnitä silti huomiota oikeinkirjoitukseen lyhyissäkin viesteissä.
 • Kun luet uutisia tai muita ajankohtaisaiheita, pysähdy hetkeksi pohtimaan asioita sekä omia näkökulmia aiheeseen. 
 • Ota tavaksi lukea jotain joka päivä. Lukeminen voi olla hyvin matalan kynnyksen toimintaa. Voit esimerkiksi ottaa tavoitteeksi lukea vaikkapa yhden kolumnin aamupalan aikana tai runon ennen hampaiden pesua.

Enemmän aikaa vievät vinkit:

 • Opettele lukemaan kirjoja. Jos et tiedä mitä lukisit, kysy vinkkiä kirjaston työntekijältä tai kirjakaupan myyjältä! Myös Mafynetin äidinkielen yo-kertausmateriaalista löytyy kirjavinkkejä. Kirjojen lukeminen harjoituttaa sekä luku- että kirjoitustaitoa. 
 • Kirjoita pidempiä tekstejä. Voit harjoitella esimerkiksi kolumnin tai mielipidetekstin kirjoittamista ja yrittää saada kirjoituksesi jopa julkaistuksi!
 • Lue erilaisia tekstejä monipuolisesti. Erilaisia tekstejä ovat esimerkiksi runot, novellit, romaanit, tietokirjallisuus, kolumnit, uutiset, artikkelit ja pakinat. 
 • Lue vanhoja ylioppilaskokeen vastauksia, etenkin niitä, jotka ovat saaneet hyvät pisteet. 
 • Opettele käsitteitä. Hyvässä lukutaidon vastauksessa käytetään käsitteitä! Voit opetella esimerkiksi yhden käsitteen päivässä.

Vinkit äidinkielen yo-kokeen uusijalle:

Oletko menossa korottamaan äidinkielen yo-arvosanaasi, etkä tiedä, mitä voisit tehdä toisin edelliseen lukukertaan verrattuna? Kokeile näitä vinkkejä: 

 • Seuraa ajankohtaisia uutisia. Tarkastele mitä on nyt pinnalla ja pohdi millaisia aiheita kirjoitustaidon kokeessa voisi olla? Muodosta oma mielipiteesi näihin aiheisiin.
 • Lue tekstejä monipuolisesti. Mistä tunnistat kolumnin, pakinan tai uutisen? Millaisia retorisia keinoja erilaisissa teksteissä käytetään?
 • Lue muiden tekstejä ja pohdi, millaisia sidoskeinoja teksteissä on käytetty. Harjoittele sidoskeinojen käyttöä itsekin!
 • Lue läpi omia vastauksiasi. Mikä niissä on hyvää, mitä voisit kehittää?
 • Kun näet mainoksen, pohdi, miten mainos pyrkii vaikuttamaan sinuun. Millaisia vaikutuskeinoja mainoksessa on käytetty, mikä on mainoksen kohderyhmä?
 • Lukiessasi kolumneja kiinnitä huomiota kolumnin retorisiin keinoihin. 
 • Kun luet uutisia, tarkastele uutisen tapaa esittää asiat. Missä järjestyksessä asiat on esitetty, kenen ääni uutisessa kuuluu?

Valmistaudu äidinkielen kokeisiin Mafynetillä

Yllä mainittujen opiskeluvinkkien lisäksi koevalmistautumisen tueksi kannattaa valita kattava yo-kertausmateriaali, jolloin varmistat oppimäärän aihealueiden ja tarvittavien käsitteiden perusteellisen oppimisen. Mafynetin sähköisillä äidinkielen luku- ja kirjoitustaidon kertausmateriaaleilla tavoitat haluamasi yo-arvosanan. Materiaaleista löytyy perusteellisia teorioita sekä runsaasti tehtäviä luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen. Tehtävistä löytyy mm. oikeinkirjoitusharjoituksia, esseetehtäviä sekä harjoitteita mielipiteen muodostamiseen ja argumentointiin.

Jos kaipaat enemmän tukea harjoitteluun, osallistu Mafyn äidinkielen yo-kurssille! Kurssilla saat opettajan tuen, palautetta ja arvosana-arvioita tekemistäsi tehtävistä. Lisäksi saat vinkkejä, joiden avulla pääset tavoitteeseesi!

Tutustu äidinkielen yo-kertausmateriaaleihin