Lääkisten pisterajat eri vuosina

11.6.2024
  • Lääkis

hakusivulle

Huomioi nämä asiat, kun arvioit sisäänpääsyn vaikeutta tiettyyn hakukohteeseen.

Mitä ovat raakapisteet?

Raakapisteillä tarkoitetaan kokeesta saatavia pisteitä. Raakapisteiden maksimimäärä on vaihdellut 128-250 pisteen välillä vuosina 2006-2022. Raakapisterajat (kts. taulukko alla) antavat kuitenkin vuosittain vertailukelpoisen kuvan sisäänpääsyn edellytyksestä lääkiksen eri hakukohteiden välillä. Yliopistot eivät yleensä tiedota raakapisterajoista erikseen, mutta aktiiviset opiskelijat ovat keskusteluryhmissä laskeneet ja koonneet näitä tietoja vuosien saatossa. Vuosien 2014-2023 luvuista olemme tarkastaneet itse suurimman osan ja totesimme ne oikeiksi. Vanhempien lukujen tarkkuudesta emme voi olla varmoja, mutta pidämme niitä varsin luotettavina.

Vuosina 2016-2020 ensisijaisuuspiste on vastannut lääkiksen pääsykokeessa noin 2,5 raakapistettä.

Pääsykoepisterajat raakapisteinä

Pääsykokeen raakapisterajat prosentteina

Alla olevista taulukoista hahmotat, kuinka suuri osa kokeen täysistä pisteistä on tarvittu sisäänpääsyyn eri hakukohteisiin.

Taulukkojen merkintöjen selitykset

  1. Ei-ensikertalaisten pääsykoepisteraja on ilmoitettu suluissa, jos se on ollut eri kuin ensikertalaisten pisteraja.
  2. Maksimipisteet tarkoittavat suurinta mahdollista pistemäärää, jonka kokeesta olisi voinut saada.
  3. Kokeen maksimipisteet olivat alun perin 246, mutta tehtävänannoissa olleiden virheiden vuoksi kolme tehtävää jätettiin arvostelematta.
  4. Pääsykokeen toisen vaiheen pisterajat ja maksimipisteet.

Mitä ovat skaalatut pisteet?

Skaalatut pisteet saadaan, kun pääsykokeen raakapisteet kerrotaan skaalauskertoimella. Skaalauskerroin määritellään vuosittain siten, että yksi prosentti valintakokeeseen parhaiten vastanneista saa 72 pistettä ja muut saavat jotakin väliltä 0-72 pistettä. Kukin yliopisto ilmoittaa sisäänpääsyrajan skaalattuina pisteina. Skaalaus tehdään erikseen yleis-, hammas- ja eläinlääketieteelliseen hakeneille, ja kerroin vaihtelee hakukohteittain. Vuoteen 2017 asti skaalauskerroin vaihteli myös yliopistoittain saman hakuvuoden aikana. Skaalattujen pisterajojen avulla ei siten voi verrata eri hakukohteiden pisterajoja.

Skaalauskerroin poistui vuonna 2023.

Hakukohteiden järjestäminen

  • Voit valita pääsykokeen tekopaikaksi myös toisen paikkakunnan kuin sen, minne hait ensisijaisena hakukohteena.
  • Raakapisterajataulukko auttaa hahmottamaan eroja hakukohteiden pisterajojen välillä.
  • Et voi hakea yhtäaikaa lääketieteelliseen ja hammaslääketieteelliseen, mutta voit hakea yhtäaikaa lääketieteelliseen ja eläinlääketieteelliseen tai hammaslääketieteelliseen ja eläinlääketieteelliseen.
  • Helsinki on ollut vuodesta toiseen suosituin hakukohde. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Helsinki olisi muita hakukohteita tasokkaampi opiskelupaikka. Tutustu hakukohteita järjestäessäsi esimerkiksi siihen, millaista eri kaupungeissa on asua ja siihen, millainen vuosikurssin koko tuntuisi sinusta sopivalta.

hakusivulle

Ilmoittaudu lääkiskurssille