Näin harjoittelet onnistuneesti lääkiksen pääsykokeisiin

10.9.2020
 • Lääkis

Paljonko täytyy harjoitella? Millainen viikkotuntimäärä on liikaa? Mitkä muut asiat vaikuttavat harjoittelun tuloksiin? Tässä artikkelissa vastaamme näihin kysymyksiin.

Lähtötason ja harjoitteluajan vaikutus sisäänpääsyyn

 • Jokainen kuukausi harjoittelua Mafynetillä parantaa sisäänpääsyn todennäköisyyttä 7,5 %
 • Työn teon lisäksi on tärkeää varaa tarpeeksi aikaa myös levolle ja palautumiselle

Lääkikseen pääsemiseksi ei tarvita poikkeuksellista lahjakkuutta, vaan runsas määrä oikeanlaista harjoittelua. Tämä pätee kaikkiin pääsykoeaineisiin – myös fysiikkaan, joka usein mielletään lahjakkuutta edellyttäväksi aineeksi. Vuonna 2020 MAFY:n asiakkaat veivät 81 % kaikista lääkiksen pääsykoekiintiön paikoista.

MAFY-valmennuksen lääketieteellisen valmennuskursseilla vuoden 2019 sisäänpääsyprosentti oli 29,7 prosenttia. Niillä hakijoilla, jotka eivät olleet asiakkaitamme, sisäänpääsyprosentti oli vain 7,4 %. Tämä tarkoittaa, että kurssilaistemme sisäänpääsyprosentti oli nelinkertainen muihin kuin MAFY:laisiin verrattuna. Tilastolukuna sisäänpääsyprosentti voidaan ymmärtää myös siten, että todennäköisyys päästä sisään MAFY:n kurssilla yhdellä yrityksellä oli 29,7 prosenttia keväällä 2019.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että sinun onnistumistodennäköisyytesi voi erota tästä suuresti riippuen lähtötasostasi sekä harjoitteluun käyttämästäsi ajasta. Jos aloitat pääsykokeeseen valmistautumisen pääsykoevuoden tammikuussa ja lähtötasosi pääsykoeaineissa on hyvä, todennäköisyytesi päästä sisään yhdellä yrityksellä on huomattavasti korkeampi – noin 70-80 prosenttia. Toisaalta, 70 prosentin todennäköisyyteen pääset myös keskimääräisellä lähtötasolla, jos olet valmis tarvittaessa yrittämään sisäänpääsyä kahdesti.

Laadimme tilaston, jossa tutkimme sisään päässeitä kurssilaisia sekä niitä, jotka eivät päässeet, mutta tulivat uudestaan kurssille seuraavana vuonna (v. 2013-14). Todennäköisyys päästä sisään oli 69,6 prosenttia, jos hakija oli valmis tarvittaessa uusimaan MAFY-valmennuskurssin. Jos et ole valmis luovuttamaan, sisäänpääsysi on pidemmän ajan kuluessa käytännössä varmaa.

Lue MAFY:n kurssilaisten sisäänpääsykokemuksia

Harjoittelun määrä

Meillä on hyvin kattava aineisto lääkikseen päässeistä ja siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet heidän onnistumiseensa. Sekä valmennuskurssi- että itseopiskeluasiakkaamme käyttävät Mafynetti-sovellusta, joka tuottaa meille tarkkaa tilastoaineistoa.

Alla oleva kuvaaja havainnollistaa erinomaisesti harjoittelun merkitystä:

Mistä tiedämme tämän?

Kysyimme kaikilta asiakkailtamme heidän sisäänpääsystään ja järjestimme tämän tilaston Mafynetillä tehtyjen työtuntien mukaan (kuvan tilasto on vuodelta 2018). Kuvaajasta ilmenee, että sisäänpääsyn todennäköisyys oli sitä korkeampi, mitä enemmän tunteja hakija oli opiskellut käyttäen Mafynetiä.

Tässä tilastossa tulokset lakkaavat kasvamasta 600 tunnin jälkeen todennäköisesti siksi, että merkittävä osa tämän rajan ylittäneistä opiskelijoista on yrittänyt opiskella liian paljon lyhyessä ajassa, esimerkiksi 800 tuntia neljässä kuukaudessa.

Yleisesti ottaen runsaampi harjoittelu tuo lisää kehitystä ja parempia tuloksia, mutta harjoittelu täytyy jakaa riittävän pitkälle ajalle, jotta ehtii myös levätä ja palautua. 1200 tuntia tuntia harjoittelua antaa paljon paremman tuloksen kuin 600 tuntia, jos harjoittelun jakaa esimerikiksi kahdelle lukuvuodelle.

MAFY-valmennuksella me mittaamme ja analysoimme paljon asioita ja olemme tutkineet myös sitä, millaisella viikkotuntimäärällä oppii nopeimmin. Useimmille ihmisille sopii parhaiten 30-35 tuntia viikossa aktiivista työskentelyä Mafynetillä. Työaika sisältää kaikkiin oppiaineisiin yhteensä käytetyn ajan, ja siitä on poistettu kaikki lyhyetkin lepo- ja ruokatauot.

Kuinka monta tuntia lääkiksen pääsykokeisiin kannattaa lukea?

 • Sisäänpääsyn todennäköisyys oli yli kaksinkertainen niillä opiskelijoilla, jotka tekivät töitä 600 tuntia lukuvuoden aikana verrattuna niihin, jotka opiskelivat 300 tuntia.
 • Sopiva viikkotuntimäärä on yleensä 30-35 tuntia opiskelua – älä ylitä omia rajoja. Kuukausia kestävässä harjoittelussa viikkotyötunteja kannattaa yleensä tehdä tätäkin vähemmän.
 • Aloita siis harjoittelu aikaisin, jotta saat kerrytettyjä tunteja sopivalla tahdilla. Tekemällä esimerkiksi 30 tuntia viikossa saat n. 120 työtuntia kuukaudessa. Yllä olevasta käyrästä nähdään, että tällä työtahdilla jokainen kuukausi Mafynetillä harjoittelua parantaa sisäänpääsytodennäköisyyttä 7,5 prosenttiyksikköä!
 • Jos kuitenkin aloitat pääsykokeisiin lukemisen vasta myöhemmin keväällä, älä luovuta, vaan tee parhaasi – kuvaaja näkyy sekin, että jo 200 tuntia harjoittelua nostaa sisäänpääsyn todennäköisyyttä!

Harjoittelun laatu

Harjoittelun laatu on yhtä tärkeää kuin määrä. Mafynetti-sovellus pitää automaattisesti huolta monista hyvistä työtavoista, kuten kertauksesta. Lisäksi Mafynetti opastaa hyvässä opiskelutekniikassa, ajankäytössä ja muilla menestykseen vaikuttavilla osa-alueilla.

Tuloksissa tämä näkyy seuraavasti:

 • Lääketieteellisiin haki ensisijaisena kohteenaan 8 712 hakijaa keväällä 2020.
 • MAFY:n asiakkaita kaikista hakijoista oli 3064 eli 35,2 %
 • Pääsykoevalinnassa jaettiin keväällä 2020 yhteensä 242 aloituspaikkaa, joista MAFY:n asiakkaille meni 197, eli 81,4 %

Etäkurssilaisemme saavat henkilökohtaista ohjausta, kannustusta ja sparrausta opiskeluvalmentajaltaan ja lähikurssilla olevat tämän lisäksi myös henkilökohtaista opetusta oppiaineissa.

Näin teet opiskelustasi tehokkaampaa

 1. Hanki vähintään Mafynetti-itseopiskelumateriaali.
 2. Valmennuskurssilla ja etäkurssilla saat merkittävää lisäetua suunnitelmalliseen opiskeluun.
 3. Älä opiskele muilla materiaaleilla Mafynetin lisäksi, vaikka saisit ne ilmaiseksi – se aika ja energia on pois koordinoidusta ja tehokkaasta Mafynetti-harjoittelusta.

Alla olevalta videolta löydät MAFY:n entisen etäkurssilaisen Roosan loistavia opiskeluohjeita. Roosa antaa hyviä vinkkejä ja kertoo lisää siitä, minkälaisia asioita tulet oppimaan Mafynetin ja opiskeluvalmentajan avulla.

Miten minimoida koejännityksen tai tuurin vaikutus pääsykoetilanteessa?

Joskus lähtötasoltaan erittäin hyvätkin hakijat joutuvat hakemaan lääkikseen useita kertoja. Syynä tähän voi olla esimerkiksi koejännitys tai huono tuuri. Toisaalta jotkut kurssilaisemme onnistuvat pääsemään sisään ensimmäisellä yrityksellä, vaikka ovat lukiossa suorittaneet vain fysiikan ja kemian pakolliset kurssit.

Hyvällä valmistautumisella ja tehokkaalla opiskelutekniikalla tuurin vaikutuksen voi minimoida. Valmennuskurssimme auttavat kurssilaisiamme hallitsemaan pääsykoealueen niin hyvin, että osaaminen todennäköisesti riittää sisäänpääsyyn myös huonona päivänä tai huonosti nukutun yön jälkeen. Tästä kertoo myös kurssiemme erinomainen sisäänpääsyprosentti.

Valmennus- ja etäkurssilaistemme tukena ovat myös MAFY-valmennuksen kouluttamat opiskeluvalmentajat, jotka ovat itse lääketieteelliseen hyväksyttyjä opiskelijoita. Moni kurssilaisemme on kokenut opiskeluvalmentajan tuen vaikuttaneen ratkaisevasti sisäänpääsyyn. Opiskeluvalmentaja auttaa muun muassa hallitsemaan koejännitystä sekä laatimaan yksilöllisen, tehokkaan lukusuunnitelman.

Älä siis menetä uskoa mahdollisuuksiisi, jos lähtötasosi on matala tai olet jo hakenut lääketieteelliseen useamman kerran! Pyri hyväksymään mahdollisimman hyvissä ajoin, että myös onnella on merkitystä koepäivänä, etkä voi vaikuttaa siihen. Käytä energiasi asioihin, joihin pystyt vaikuttamaan, eli harjoittelun laatuun ja määrään, äläkä luovuta, vaikka joutuisit hakemaan uudelleen.

Lue lisää opiskeluvalmennuksesta