Näin harjoittelet onnistuneesti lääkiksen pääsykokeisiin

10.1.2024
 • Lääkis

Paljonko täytyy harjoitella? Millainen viikkotuntimäärä on liikaa? Mitkä muut asiat vaikuttavat harjoittelun tuloksiin? Tässä artikkelissa vastaamme näihin kysymyksiin.

Lähtötason ja harjoitteluajan vaikutus sisäänpääsyyn

 • Jokainen kuukausi harjoittelua Mafynetillä parantaa sisäänpääsyn todennäköisyyttä 7,5 %
 • Työn teon lisäksi on tärkeää varaa tarpeeksi aikaa myös levolle ja palautumiselle

Lääkikseen pääsemiseksi ei tarvita poikkeuksellista lahjakkuutta, vaan runsas määrä oikeanlaista harjoittelua. Tämä pätee kaikkiin pääsykoeaineisiin – myös fysiikkaan, joka usein mielletään lahjakkuutta edellyttäväksi aineeksi. Vuonna 2023 Mafyn asiakkaat veivät 67 % kaikista lääkiksen pääsykoekiintiön paikoista.

Harjoittelun määrä

Meillä on hyvin kattava aineisto lääkikseen päässeistä ja siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet heidän onnistumiseensa. Sekä valmennuskurssi- että itseopiskeluasiakkaamme käyttävät Mafynetti-sovellusta, joka tuottaa meille tarkkaa tilastoaineistoa.

Alla oleva kuvaaja havainnollistaa erinomaisesti harjoittelun merkitystä:

Mistä tiedämme tämän?

Kysyimme kaikilta asiakkailtamme heidän sisäänpääsystään ja järjestimme tämän tilaston Mafynetillä tehtyjen työtuntien mukaan. Kuvaajasta ilmenee, että sisäänpääsyn todennäköisyys oli sitä korkeampi, mitä enemmän tunteja hakija oli opiskellut käyttäen Mafynettiä.

Tässä tilastossa tulokset lakkaavat kasvamasta 600 tunnin jälkeen todennäköisesti siksi, että merkittävä osa tämän rajan ylittäneistä opiskelijoista on yrittänyt opiskella liian paljon lyhyessä ajassa, esimerkiksi 800 tuntia neljässä kuukaudessa.

Yleisesti ottaen runsaampi harjoittelu tuo lisää kehitystä ja parempia tuloksia, mutta harjoittelu täytyy jakaa riittävän pitkälle ajalle, jotta ehtii myös levätä ja palautua. 1200 tuntia tuntia harjoittelua antaa paljon paremman tuloksen kuin 600 tuntia, jos harjoittelun jakaa esimerikiksi kahdelle lukuvuodelle.

MAFY-valmennuksella me mittaamme ja analysoimme paljon asioita ja olemme tutkineet myös sitä, millaisella viikkotuntimäärällä oppii nopeimmin. Useimmille ihmisille sopii parhaiten 30-35 tuntia viikossa aktiivista työskentelyä Mafynetillä. Työaika sisältää kaikkiin oppiaineisiin yhteensä käytetyn ajan, ja siitä on poistettu kaikki lyhyetkin lepo- ja ruokatauot.

Kuinka monta tuntia lääkiksen pääsykokeisiin kannattaa lukea?

 • Sisäänpääsyn todennäköisyys oli yli kaksinkertainen niillä opiskelijoilla, jotka tekivät töitä 600 tuntia lukuvuoden aikana verrattuna niihin, jotka opiskelivat 300 tuntia.
 • Sopiva viikkotuntimäärä on yleensä 30-35 tuntia opiskelua, jos arjessasi ei ole muita velvotteita – älä ylitä omia rajojasi. Kuukausia kestävässä harjoittelussa viikkotyötunteja kannattaa yleensä tehdä tätäkin vähemmän.
 • Aloita siis harjoittelu aikaisin, jotta saat kerrytettyjä tunteja sopivalla tahdilla. Tekemällä esimerkiksi 30 tuntia viikossa saat n. 120 työtuntia kuukaudessa. Yllä olevasta käyrästä nähdään, että tällä työtahdilla jokainen kuukausi Mafynetillä harjoittelua parantaa sisäänpääsytodennäköisyyttä 7,5 prosenttiyksikköä!
 • Jos kuitenkin aloitat pääsykokeisiin lukemisen vasta myöhemmin keväällä, älä luovuta, vaan tee parhaasi – kuvaajasta näkyy sekin, että jo 200 tuntia harjoittelua nostaa sisäänpääsyn todennäköisyyttä!

Harjoittelun laatu

Harjoittelun laatu on yhtä tärkeää kuin määrä. Mafynetti-sovellus pitää automaattisesti huolta monista hyvistä työtavoista, kuten kertauksesta. Lisäksi Mafynetti opastaa hyvässä opiskelutekniikassa, ajankäytössä ja muilla menestykseen vaikuttavilla osa-alueilla.

Tuloksissa tämä näkyy esim. seuraavasti:

 • Lääketieteellisiin haki ensisijaisena kohteenaan 7 276 hakijaa keväällä 2023.
 • MAFY:n asiakkaita kaikista hakijoista oli 2 497 eli 34,32 %
 • Pääsykoevalinnassa jaettiin keväällä 2023 yhteensä 509 aloituspaikkaa, joista Mafyn asiakkaille meni 344, eli 67,58 %.

Itseopiskelu premium -kurssilla olleet saavat henkilökohtaista ohjausta, kannustusta ja sparrausta opiskeluvalmentajaltaan ja lähikurssilla olevat tämän lisäksi myös henkilökohtaista opetusta oppiaineissa.

Näin teet opiskelustasi tehokkaampaa

 1. Harjoittele Mafynetillä. Mafynetistä näet suoraan tehokkaat opiskelutuntisi ja Mafynetti huolehtii kertaamisesta.
 2. Tee itsellesi realistinen lukusuunnitelma, johon merkitset opiskeluajan mutta myös vapaa-ajan sekä arjen muut velvoitteet, kuten työvuorot tai harrastukset. Katso vinkkejä aikataulun suunnitteluun Mafynetin ilmaisesta opiskeluoppaasta! Löydät oppaan Mafynetin aloitusvalikosta.
 3. Voit luottaa siihen, että Mafynetti sisältää kaiken, mitä tarvitset lääkikseen pääsyyn. Sinun tulee vain huolehtia keskittyneestä ja tehokkaasta opiskelusta. Mafynettiä myös päivitetään jatkuvasti paremmaksi ja se vastaa aina uusimpia tietoja valintakokeesta.

Miten minimoida koejännityksen tai tuurin vaikutus pääsykoetilanteessa?

Joskus lähtötasoltaan erittäin hyvätkin hakijat joutuvat hakemaan lääkikseen useita kertoja. Syynä tähän voi olla esimerkiksi koejännitys tai huono tuuri. Toisaalta jotkut kurssilaisemme onnistuvat pääsemään sisään ensimmäisellä yrityksellä, vaikka ovat lukiossa suorittaneet vain fysiikan ja kemian pakolliset kurssit.

Hyvällä valmistautumisella ja tehokkaalla opiskelutekniikalla tuurin vaikutuksen voi minimoida. Valmennuskurssimme auttavat kurssilaisiamme hallitsemaan pääsykoealueen niin hyvin, että osaaminen todennäköisesti riittää sisäänpääsyyn myös huonona päivänä tai huonosti nukutun yön jälkeen. Tästä kertoo myös kurssiemme erinomainen sisäänpääsyprosentti.

Valmennus- ja Itseopiskelu Premium -kurssilaistemme tukena ovat myös MAFY-valmennuksen kouluttamat opiskeluvalmentajat, jotka ovat itse lääketieteelliseen hyväksyttyjä opiskelijoita. Moni kurssilaisemme on kokenut opiskeluvalmentajan tuen vaikuttaneen ratkaisevasti sisäänpääsyyn. Opiskeluvalmentaja auttaa muun muassa hallitsemaan koejännitystä sekä laatimaan yksilöllisen, tehokkaan lukusuunnitelman.

Älä siis menetä uskoa mahdollisuuksiisi, jos lähtötasosi on matala tai olet jo hakenut lääketieteelliseen useamman kerran! Pyri hyväksymään mahdollisimman hyvissä ajoin, että myös onnella on merkitystä koepäivänä, etkä voi vaikuttaa siihen. Käytä energiasi asioihin, joihin pystyt vaikuttamaan, eli harjoittelun laatuun ja määrään, äläkä luovuta, vaikka joutuisit hakemaan uudelleen.

Lue lisää opiskeluvalmennuksesta