Onko kauppikseen vaikea päästä?

29.12.2023
 • Kauppis

Kuinka suuri osa hakijoista valitaan?

Kauppatieteet ovat yksi suosituimmista hakukohteista. Keväällä 2023 kauppatieteellisiin koulutusohjelmiin haki opiskelemaan yhteensä 12 552 ihmistä. Heistä 1 647 eli 13,1 % sai opiskelupaikan. Oheisessa taulukossa on listattu kaikki hakijat ja aloituspaikat vuosina 2023 ja 2022.

 

Miten kasvatan mahdollisuuksiani päästä sisään?

Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa ja sisäänpääsyprosentit pieniä. Toisaalta asiat, joita pääsykokeessa kysytään, on täysin mahdollista ottaa haltuun kohtuullisessa ajassa. Tarvitset:

 • Hyvän opiskelutekniikan
 • Hyvän lukusuunnitelman
 • Hyvän oppimateriaalin

Lisäksi oman opiskeluasenteesi tulee olla kunnossa. Hyvä opiskelija on utelias opiskelija, joka kysyy itseltään paljon kysymyksiä ja haluaa tietää miksi asiat tapahtuvat kuten tapahtuvat.

Ottaaksesi haltuun kauppiksen pääsykokeeseen vaadittavat asiat, sinun tulee oppia pois passiivisesta opiskelutekniikasta ja siirtyä aktiiviseen opiskelutekniikkaan. Peruskoulu- ja lukiotasolla opiskelu perustuu vielä pitkälle passiiviseen työskentelytapaan. Passiivinen opiskelutekniikka perustuu siihen, että joku muu, kuten opettaja, oppikirja tai opetusvideo, kertoo sinulle asioita, joista osa jää mieleesi ja osa unohtuu. Opiskelu tällä tyylillä on vaivatonta, mutta oppimistulokset laihoja.

Aktiivinen opiskelutekniikka vaatii aktiivista itsensä haastamista, tehtävien tekemistä ja halua ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä pelkän ulkoaopettelun sijaan.

Opiskelija, jolla on ollut passiivinen opiskelutekniikka muistaa kokeessa sanoja, jotka liittyvät yhteen, mutta ei osaa muodostaa loogisia yhteyksiä niiden välille. Kun kokeessa tarkoituksella muotoillaan asioita hämäävästi, hän hämmentyy ja sekoittaa asiat toisiinsa helposti. Opiskelija, jolla on ollut aktiivinen opiskelutekniikka pystyy kokeessakin palauttamaan mieleensä syy-seuraus -suhteita eikä arvaa sattumanvaraisesti vain siksi, että sanat kuulostavat tutuilta.

Hyvän opiskelutekniikan lisäksi tarvitset hyvän lukusuunnitelman. Hyvä lukusuunnitelma on:

 • kertaava
 • tavoitteellinen
 • säännönmukainen
 • realistinen
 • sisältää säännölliset tauot ja lepopäivät

Pääsykoevalmistautumiseen tarvittavaa kallista aikaa ei kannata hukata päämäärättömään kirjojen selailuun, vaan kannattaa valita yksi oppimateriaali, jota pääasiassa seuraa. Tämän ohella asioita voi selvittää itsenäisesti internetistä tai muista oppikirjoista tarvittaessa, kunhan huomio ei hajoa liian moneen suutnaan. Hyvä oppimateriaali:

 • etenee kokonaisuuksista yksityiskohtiin
 • haastaa ajattelemaan ja pohtimaan
 • kertaa tärkeimpiä ja haastavimpia asioita kunnes ne jäävät muistiin.

Kauppiskurssimme on laadittu täyttämään yllä mainitut hyvän oppimateriaalin tunnuspiirteet. Se ohjaa sinua aktiiviseen opiskeluun ja auttaa seuraamaan kertyneitä työtuntejasi ja oppimisesi edistymistä.