Näin haet

Hakeminen kauppatieteisiin

Kauppatieteen pääsykoe, pisterajat ja todistusvalinta.

Kevään 2025 haku kauppatieteisiin

Kauppatieteen valintakoe muuttuu keväällä 2025 valintakoeuudistuksen yhteydessä!

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on 31.5.2024 julkaissut esityksen yliopistojen valintakoekokonaisuudeksi vuonna 2025. Esityksessä ilmoitetut asiat eivät todennäköisesti muutu merkittävästi, mutta lopulliset yksityiskohdat (kuten koealue) tarkennetaan lokakuussa 2024. 

 

Todistusvalinta

 • Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä.
 • Matematiikan ylioppilaskoe tulee olla suoritettuna hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi todistuksella.
 • Voit saada pisteitä viidestä aineesta: äidinkieli, pitkä tai lyhyt matematiikka, kieli, josta olet saanut parhaat pisteet ja kaksi muuta ainetta, josta olet saanut parhaat pisteet
 • Testaa Mafy-laskurilla, miten omat todistuspisteesi riittäisivät!

Tärkeimmät tiedot pääsykokeesta 2025

 • Kauppatieteellisiin haetaan kokeella F.
 • Koe on 4.6.2025 klo 9-12.
 • Kokeen pituus 3 h.
 • Koealue 
  • Taloustiedon moduuli (YH2)
  • Tilastomatematiikan (MAA8/MAB5) tai talousmatematiikan (MAA9/MAB7) moduuli
  • Kokeessa jaettava aineisto
 • Valintakoe on ensimmäistä kertaa digitaalinen!

Mitä matematiikasta pitää osata?

Kevään 2025 valintakokeen matematiikan osaa ei vielä tiedetä, mutta matematiikka tulee perustumaan lukion talousmatematiikkaan (MAA9/MAB7) tai tilastomatematiikkan (MAA8/MAB5). MAA9 ja MAB7 sekä MAA8 ja MAB5 ovat sisällöltään samat. Ei siis ole väliä, opiskelitko pitkää vai lyhyttä matematiikkaa lukiossa.

Ennen kuin selviää, kumpi matematiikka tulee, matematiikan ydinsisällön osaamisen lisäksi on hyvä kerrata perusteet, kuten

 • peruslaskutoimitukset
 • potenssi- ja prosenttilaskut
 • kirjamilla laskeminen.

Kaikki tämä löytyy Mafynetin Kauppis-materiaalista. Jos sinulla ei ole Mafynettiä, nämä asiat voi harjoitella lukion ensimmäisen vuoden kirjoista sekä MAB6-lukiokirjasta.

Jos haluat valmistautua ensi vuoden kauppatieteiden valintakokeeseen jo ennen virallisten valintaperusteiden julkaisua, voit aloittaa opiskelun Mafynetin Kauppis-oppimateriaalilla taloustiedosta. Talousmatematiikan ja tilastomatematiikan moduuleissa käsitellään osittain samoja aiheita, joten matematiikan osalta voit aloittaa opiskelun tärkeiden perustaitojen ja prosenttilaskennan parista.

Oppimateriaalista löytyy selkeät ohjeet matematiikassa etenemiseen. Jos valintaperusteissa matematiikan kurssi vaihtuu tilastomatematiikkaan, päivitämme oikean kurssin oppimateriaaliin viimeistään kolmen päivän kuluttua valintaperusteiden julkaisusta.

 

Lue lisää kauppikseen hakemisesta