Kehitä vastaustekniikkaasi biologian tehtävissä

20.1.2023
 • Lukio ja yo

Onko sinulla tapana kirjoittaa koevastauksesi ilman jäsentelyä? Oheisten vinkkien myötä ymmärrät jäsentelyn keskeisen aseman laadukkaan yo-vastauksen taustalla, sekä opit kehittämään vastaustekniikkaasi jo koevalmistautumisen aikana.

Pitkät ja polveilevat vastaukset eivät yo-kirjoituksissa johda korkeimpiin pisteisiin, ellet aktiivisesti varmista, että vastaat kysyttyyn asiaan lukiobiologian keskeistä käsitteistöä hyödyntäen. Hyvän yo-vastauksen rakentamisessa huomio kannattaakin määrän asemasta kohdistaa laatuun, jonka varmistamisessa vastauksen jäsentely on avainasemassa.

 

Yo-vastaaminen on kolmivaiheinen prosessi seuraavin välivaihein. Suluissa karkeasti kuhunkin vaiheeseen kuluva aika.

1. Tutustuminen tehtävänantoon (muutama minuutti)

 • Mitä tarkalleen ottaen kysytään?
 • Onko tehtävänannossa biologian käsitteitä, joiden pohjalta tehtävää tulisi lähestyä?

2. Jäsentely (5–15 min.)

 • Mieti tehtävänantoon liittyvää keskeistä käsitteistöä, ja listaa nämä yksittäisinä sanoina vastauslaatikkoon tai suttupaperille. Voit esimerkiksi muistella aiheeseen liittyviä teoriakappaleita ja ”poimia” listaasi tekstin tummennettuja avainkäsitteitä.
 • Pohdi mielessäsi tai lyhyin muistiinpanoin, miten annetut käsitteet liittyvät kysyttyyn asiaan.
 • Ryhmittele listaamasi käsitteet suuntaa antavaksi kokonaisuudeksi:
  • Mitkä käsitteet liittyvät selvästi toisiinsa? Mitkä voisi erottaa toisistaan?
  • Miten käsitteet voisivat muodostaa mahdollisimman loogisesti etenevän kokonaisuuden?

3. Vastaaminen (15–20 min.)

 • Selitä, mitä jäsentelemilläsi käsitteillä tarkoitetaan ja miten ne liittyvät toisiinsa tai tehtävänantoon.
 • Vältä liian pitkiä yhtenäisiä tekstimassoja. Pilko pidemmät vastaukset kappaleiksi, jotka erotat toisistaan tyhjillä riveillä.
 • Kappalejaon toteuttamiseksi ei ole yhtä selvää sääntöä: käsittele toisiinsa liittyvät käsitteet samassa kappaleessa, erota selvästi erilliset näkökulmat omiksi kappaleikseen. Luota intuitioon.
 • Looginen ja tekstin seuraamista helpottava kappalejako on tärkeimpiä vastauksen kypsyyttä lisääviä tekijöitä. Sensorin on helppo edetä tekstissä ja poimia vastauksesta ansaitsemasi pisteet.
 • Vastauksen kypsyysvaikutelmaa voi lisätä myös esimerkkien avulla. Jo yksittäiset esimerkit vahvistavat sensorin kuvaa asialleen omistautuneesta asiantuntijasta! Ota siis hyväksi tavaksi täydentää vastauskappaleitasi kuvaavilla esimerkeillä aina kun mahdollista.
 • Usein vastaus kehittyy vielä kirjoitusvaiheessakin. Älä epäröi tarttua tajunnanvirran tuottamiin näkökulmiin tai täydentäviin käsitteisiin. Kirjoitusvaiheen ahaa-elämykset kumpuavat yleensä jäsentelystä, jonka muodostaman pohjan päälle on helppo rakentaa pelkäämättä vastauksen punaisen langan katoamista.
 • Vastaukseen kannattaa sisällyttää myös hieman etäisemmin tehtävänantoon liittyvät näkökulmat, vaikka et olisi täysin varma liittyvätkö ne suoraan tehtävänantoon. Varmistathan kuitenkin kypsyysvaikutelman säilymisen nostamalla tärkeimmät käsitteet esille heti vastauksen alkupuolella.
 • Vastauksen laajuuden arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota tehtävän maksimipistemäärään, jonka avulla voit tehdä karkean arvion täysiin pisteisiin oikeuttavan vastauksen laajuudesta.

 

Jäsentelyn voimaa kannattaa hyödyntää myös kokeen alkupuolella miettiessäsi, mihin tehtäviin juuri sinun kannattaa vastata. Voit tehtäviin tutustuessasi listata mieleen tulevia keskeisiä käsitteitä ja valita lopulta vastattavaksi ne tehtävät, joissa avainasioiden lista on kattavin. Avainsanojen listaamisella on samalla myös koejännitystä vähentävä vaikutus: ”Mähän osaan ainakin jotain melkein jokaisesta tehtävästä”. Varmistathan kuitenkin vähintään kolmeen otteeseen, että pyyhit myöhemmin sellaisten tehtävien vastauslaatikot tyhjiksi, joihin et päätä vastata!


Kaiken edellä kuvatun pohjalta voimme todeta, että biologian yo-vastaustekniikan harjoittelemisessa huomio kannattaa suunnata jäsentelytaidon kehittämiseen. Tehokkain tapa taidon jalostamiseksi on tuottaa runsaasti lyhyitä ja ytimekkäitä, käsitepohjaisia vastauksia keskeisenä osana yo-valmistautumista esimerkiksi Mafynetin monipuolisen tehtävätarjonnan parissa. Unohda harjoitteluvaiheessa turhauttavien esseiden kirjoittaminen ja keskity ennemmin miettimään, miten Mafynetin tehtävään tai vanhaan yo-tehtävään voisi vastata keskeisten avainkäsitteiden napakan listan pohjalta.

Haluamme lopuksi muistuttaa, että jokainen voi oppia rakentamaan hyviä yo-vastauksia! Riität varmasti sellaisena kuin olet, kunhan tiedostat hyvän vastaamisen ainekset ja harjoittelet toteutusta oikein menetelmin.