Miten valmistautua diplomi-insinöörivalintakokeeseen?

Keväällä 2025 valintakoejärjestelmä uudistetaan kokonaan, ja jatkossa diplomi-insinöörikoulutuksiin hakevat osallistuvat valintakokeeseen A. Lue alta vinkit, kuinka valmistautua tehokkaasti tulevaan valintakokeeseen.

Tekniikan alan koulutuksiin haetaan valintakokeella A. Valintakoe A sisältää yhteisen osion ja kaksi eriytyvää osiota. Diplomi-insinöörihakukohteisiin pyrkivät suorittavat valintakokeessa kaikki nämä kolme osaa.

  • Yhteinen osa mittaa matematiikan osaamista sekä ongelmanratkaisua ja loogista päättelyä. Osa perustuu lukion lyhyelle ja pitkälle matematiikalle yhteisiin sisältöihin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.
  • Ensimmäinen eriytyvistä osioista on matematiikan syventävä osio. Osa perustuu lukion pitkän matematiikan sisältöihin.
  • Toinen eriytyvistä osioista testaa kemian ja fysiikan osaamista. Osa perustuu lukion kemian ja fysiikan pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin sisältöihin.

Valintakoe on digitaalinen ja se kestää 4 tuntia.

Näin opiskelet tehokkaasti

Niin matematiikan, fysiikan kuin kemiankin harjoittelussa kannattaa ensimmäisenä keskittyä siihen, että opiskelee tärkeimmät eli useimmiten kokeessa kysytyt asiat huolellisesti. Mafynetissä tärkeimmät asiat on koottu oppimateriaalin ensimmäiseen osioon, joten löydät ne heti sisällysluettelon alusta. Huolellinen opiskelu tarkoittaa sitä, että ymmärrät asiat ja osaat soveltaa ymmärtämääsi haastavampaankin tilanteeseen. Lisäksi kannattaa totutella tekemään tehtäviä välivaiheittain paperille tai sähköisesti ja ratkaisemaan yhtälöitä ilman graafista laskinta. Valintakoe on digitaalinen, mutta kokeessa on mahdollisesti avoimia, manuaalisesti arvosteltavia tehtäviä. Luultavasti käytössä on vain koejärjestelmän funktiolaskin.

Valintakokeeseen valmistautuminen saattaa vaikuttaa suurelta ja hämmentävältä urakalta, kun opeteltavia asioita ja kokonaisuuksia on paljon. Mafynetti pitää kuitenkin huolta siitä, että opiskelet koetta varten oikeita asioita.

Tehokkaan harjoittelun kulmakivet:

  • Keskity asioiden ymmärtämiseen. Jos ymmärrät erilaiset kokonaisuudet hyvin, osaat selittää omin sanoin, mitä vaikkapa erilaisissa fysiikan ilmiöissä tapahtuu tai miksi jokin asia lasketaan tietyllä tavalla.
  • Varmista, että osaat tarvittavat kaavat ja laskusäännöt sujuvasti.
  • Tee runsaasti tehtäviä! Oppiminen kannattaa pitää tehokkaana ja aktiivisena. Yritä ratkoa tehtäviä aina ensisijaisesti itse ja käytä apuvälineitä, kuten malliratkaisuja, hyödyksi vasta, jos eteen tulee todellinen umpikuja.
  • Lue mahdollisimman vähän teorioita. Lue teorioita vain niiltä osin, kun asiat ovat täysin unohtuneet. Tehokkaampaa on käyttää sama aika tehtävien tekemiseen.
  • Muista kertaus! Asiat unohtuvat helposti, jos niitä ei kertaa, joten kertaaminen on tärkeää. Mafynettiä käyttämällä huolehdit kertauksesta automaattisesti, sillä Mafynetin automaattinen kertaustoiminto ohjaa sinut kertaamaan niitä asioita, joita et vielä ensimmäisellä kerralla osannut.

Valintakoe vaatii hakijalta myös huolellisuutta. Kiinnitä jo harjoitellessasi huomiota siihen, että osaat ratkaista tehtäviä kerralla oikein. Yritä myös aina itse löytää virheesi: Virheen etsimistä harjoittelemalla osaat tarkistaa myös kokeessa tekemäsi tehtävät etkä menetä pisteitä turhaan!

Valmennuskurssit diplomi-insinöörien valintakokeeseen

Kattavalla diplomi-insinöörikoulutuksen valmennuskurssilla takaat oppiaineiden perusteellisen oppimisen tulevaa valintakoetta varten. Valintakoevalmistautumiseen voit valita joko opetusta sisältävän DI-kurssin tai haluamasi oppiaineen itseopiskelumateriaalin.

Kursseja järjestetään lähiopetuksena Helsingin Ruoholahdessa sekä verkko-opetuksena Discordia käyttäen. Valmennuskursseilla saat asiantuntevilta opettajiltamme tukea matematiikan ja fysiikan opiskeluun. Tunneilla keskitytään aktiiviseen työskentelyyn, jotta tarvittavat aihealueet sekä erilaiset tehtävätyypit tulevat tutuksi. Opetus on yksilöityä opiskelijan tarpeiden mukaan. Mikäli osallistut myös kevään matematiikan, fysiikan tai kemian ylioppilaskirjoituksiin, voit valita Pitkän diplomi-insinöörikurssin, jossa valmistaudutaan yhdessä sekä ylioppilaskirjoituksiin että valintakokeisiin.

Vaihtoehtoisesti voit myös opiskella itsenäisesti Mafynetin itseopiskelumateriaaleilla. Materiaalit myydään oppiaineittain. Valittavana on Diplomi-insinöörin Matematiikka, Diplomi-insinöörin Fysiikka ja Diplomi-insinöörin Kemia.

Tutustu diplomi-insinöörivalmennuksiin