Sähköinen oppimateriaali maantieteen kertauskurssille

Maantiede

Oppimateriaalin sisältö ja tehtävät on jaettu selkeästi opiskelijan arvosanatavoitteen perusteella helpottaen eriyttämistä.

Yo-kertausmateriaali

  • Sisältää yli 300 kpl eritasoisia ja erityyppisiä tehtäviä sekä helppolukuiset ja visuaaliset teoriat oppimäärän aiheista.
  • Mukana 2 kpl yo-harjoituskokeita yo-koetta vastaavalla rakenteella ja digiaineistolla.
  • Materiaalissa ohjeita diagrammien piirtämiseen Libre Office Calc-ohjelmalla.
  • Mukana erillinen opettajan materiaali, joka sisältää mm. Abitti-versiot harjoituskokeista.