Maantiede

Oppimateriaalin sisältö ja tehtävät on jaettu selkeästi opiskelijan arvosanatavoitteen perusteella helpottaen eriyttämistä.

Tilaa Käyttöoikeudet

LOPS21-moduulit

  • Materiaalit sisältävät teoriat sekä eritasoisia tehtäviä. Yo-kokeiden sähköisyys huomioitu tehtävissä.
  • Erillinen opettajan materiaali sisältää valmiita koetehtäviä ja vinkkejä opetukseen.
  • Kurssien aihealueisiin liittyviä ajankohtaisia uutisia.

HINNASTO & AIKATAULUT

Yo-kertausmateriaali (LOPS21)

  • Sisältää kattavat teoriat, eritasoisia tehtäviä sekä malliratkaisut tehtäviin.
  • Mukana 2 kpl yo-harjoituskokeita yo-koetta vastaavalla rakenteella ja digiaineistolla.
  • Valmistuu vuoteen 2023 mennessä.