Hakeminen lääkikseen

Lääkikseen pääsemiseksi ei tarvita poikkeuksellista lahjakkuutta, vaan runsas määrä oikeanlaista harjoittelua. Tutustu pääsyvaatimuksiin, hakutilastoihin ja onnistuneen harjoittelun avaintekijöihin!

Katso videolta Mafyn kurssilta lääkikseen päässeen Roosa Monosen opiskeluvinkit.Tutustu lääkiskursseihin

Kevään 2025 haku

Lääketieteen valintakoe muuttuu keväällä 2025 valintakoeuudistuksen yhteydessä.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on 31.5.2024 julkaissut esityksen yliopistojen valintakoekokonaisuudeksi vuonna 2025. Esityksessä ilmoitetut asiat eivät todennäköisesti muutu merkittävästi, mutta lopulliset yksityiskohdat (kuten koealue) tarkennetaan lokakuussa 2024. 

 

Tärkeimmät tiedot pääsykokeesta 2025

 • Lääketieteisiin haetaan kokeella B.
 • Aika: 26.5.2025 klo 14-18.30
 • Kokeen pituus 4 h 30 min.
 • Pääsykoevaatimukset: Fysiikan, kemian ja biologian pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen sisällöt. (Opetussuunnitelma on luultavasti LOPS21 eli sama kuin keväällä 2024, mutta tätä ei vielä tarkennettu.)

Valintakokeen rakenne

Valintakoe B koostuu kahdesta osiosta:

 • Yhteinen osio mittaa biologian ja kemian osaamista. Yhteiseen osioon vastaavat lääketieteiden, biokemian ja molekyylibiotieteiden, biolääketieteiden, farmasian sekä ravitsemustieteen opintoihin hakevat.
 • Eriytyvä osio mittaa fysiikan osaamista. Tähän osioon vastaavat lääketieteisiin hakevat. 

Osioiden kestoa ei ole mainittu, mutta tiedotteesta käy ilmi, että koeaika on lyhyempi niille, jotka tekevät vain yhteisen osion. Jokaisella koeosiolla on enimmäiskesto ja aikaa ei voi vapaasti jakaa yhteisen ja eriytyvien osioiden kesken, mutta voinee tehdä vapaassa järjestyksessä

Tuleeko kokeeseen pelkkää monivalintaa?

Luultavasti vuoden 2025 lääketieteellisten alojen valintakokeessa on myös avoimia tehtäviä, jotka arvostellaan manuaalisesti, sillä vaikka UNIFI:n esityksessä ei suoraan sanota, että B-koe sisältää avoimia tehtäviä, esityksessä mainitaan, että avoimet tehtävät ovat mahdollisia.  Lisäksi esityksessä mainitaan, että valintakokeet, joissa on manuaalisesti arvioitavia tehtäviä, järjestetään niin, että arvioinnin tekemiselle jää riittävästi aikaa. Lääketieteellisten alojen B-koe on viikkoa aikaisemmin kuin muut valintakokeet, joten luultavasti aiempi aikataulu viittaa myös avoimien tehtävien mahdollisuuteen.

Tuleeko kokeeseen ennakkomateriaali?

Tiedotteen mukaan valintakokeisiin liittyvä ennakkomateriaali voidaan julkaista vasta ylioppilasjuhlien jälkeisenä maanantaina. Näin ollen lääketieteen pääsykokeeseen ei tule ennakkomateriaalia.

Valintakokeessa voi kuitenkin olla kokeessa jaettava aineisto. UNIFI:n esityksen mukaan: “Kokeeseen voi sisältyä (lyhyitä) aineistoja, joita hakijan tulee pystyä omaksumaan ja soveltamaan tehtäviin vastaamisessa.”

Tämä tarkoittaa, että kokeeseen tulevat aineistot ovat todennäköisesti saman tyylisiä kuin vuosina 2022–2024, ja ovat laajuudeltaan yksi tai kaksi sivua.

Miten valmistaudun Mafynetillä valintakokeeseen?

Valintakoe B perustuu lukion fysiikan, kemian ja biologian pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen sisältöihin. Mafynetin Lääkis-oppimateriaaleilla harjoittelet näitä sisältöjä!

Kun valintaperusteet julkaistaan lokakuussa 2024, päivitämme myös kevään 2025 harjoituskokeet valintaperusteiden mukaisiksi ja valmistamaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla valintakokeeseen.

Mafynetti on siis aina ajantasalla ja voit aloittaa harjoittelun heti!

Kevään 2025 haku

Alle tulee  tiivistelmä kevään 2025 hausta heti, kun uudet valintaperusteet julkaistaan!

Todistusvalinta

 • Todistusvalinnassa tullaan keväällä 2025 huomioimaan vain ensikertalaiset hakijat. Kaikista hakijoista 50 % valintaan todistusvalinnassa. Kaiken kaikkiaan 65 % aloituspaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan äidinkieli, matematiikka, biologia ja kemia. Lisäksi huomioidaan kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista: fysiikka, enintään yksi ainereaali, enintään yksi kieli.
 • Arvosanojen pisteytys todistusvalinnassa.

Pääsykoevalinta

 • Valintakokeesta ilmoitettavat tiedot päivitetään tähän heti, kun ne julkaistaan lokakuussa 2024!
 • Tilaa uutiskirje, niin saat ajantasaiset tiedot sähköpostiisi.

Tärkeimmät tiedot pääsykokeesta

 • Lääketieteisiin haetaan valintakokeella B.
 • Aika: 26.5.2025 klo 14-18.30
 • Kokeen pituus 4 h 30 min.
 • Pääsykoevaatimukset: Fysiikan, kemian ja biologian pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen sisällöt.