Lääkiskokeessa tarvittavat matematiikan taidot

Lukion pitkä tai lyhyt matematiikka eivät kuulu pääsykokeen vaatimuksiin, mutta tarvitset jonkin verran matematiikan osaamista, jotta selviät hyvin fysiikan ja kemian laskuista.

Mitä matematiikan asioita kannattaa kerrata?

Matematiikka ei kuulu pääsykokeen vaatimuksiin, mutta tarvitset jonkin verran matematiikkaa, jotta pärjäät hyvin fysiikan ja kemian laskujen kanssa. MAY1 ja MAA2 kannattaa osata kokonaan poislukien lukujonot kurssissa MAY1. Lisäksi tulee osata tiettyjä asioita muista kursseista.

Oheisessa listassa on kerrottu pääsykoevalmistautumisen kannalta olennaiset kurssit ja opintokokonaisuudet.

Pääsykokeen kannalta olennaiset asiat

Pitkän matematiikan oppimäärän kautta esitettynä (LOPS 2016 kurssijaolla)

 • MAY1
  • Koko kurssin sisältö pois lukien lukujonot
 • MAA2
  • Koko kurssin sisältö
 • MAA3
  • Kulma
  • Suunnikkaan ja kolmion kulmat
  • Yhdenmuotoisuus
  • Suorakulmaisen kolmion trigonometria
  • Pythagoraan lause
  • Tylpän kulman kosini ja sini
  • Pinta-alat
  • Ympyrä
  • Ympyrän tangentti
  • Suorakulmainen särmiö
 • MAA5
  • Koordinaatisto
  • Etäisyys lukusuoralla
  • Tason suorakulmainen koordinaatisto
  • Suoran kulmakerroin
  • Kulmakertoimen laskeminen
  • Suoran yhtälö
  • Yhtälö Ax + By b C = 0
  • Lineaarinen yhtälöryhmä
 • MAA8
  • Logaritmi
  • Logaritmikaavat
 • MAA7
  • Suunnatun kulman kosini ja sini
  • Kosinin ja sinin ominaisuuksia
  • Kulman ratkaiseminen
  • Tangentti
  • Radiaani
  • Trigonometriset funktiot