Matematiikka lääkiksen pääsykokeessa

Lukion pitkä tai lyhyt matematiikka eivät kuulu pääsykokeen vaatimuksiin, mutta tarvitset jonkin verran matematiikan osaamista, jotta selviät hyvin fysiikan ja kemian laskuista.

Mitä matematiikan asioita kannattaa kerrata?

Matematiikka ei kuulu pääsykokeen vaatimuksiin, mutta tarvitset jonkin verran matematiikkaa, jotta pärjäät hyvin fysiikan ja kemian laskujen kanssa.

Oheisessa listassa on kerrottu pääsykokeessa tarvittavat matematiikan taidot tärkeysjärjestyksessä. Huomaa, että lyhyen matematiikan taidot riittävät lääkiskokeen laskuihin erinomaisesti – juuri mitään taitoja ei tarvita pitkän matematiikan puolelta!

Mitä matematiikan asioita kannattaa kerrata?

Tässä on listattu kaikki matematiikasta tarvittavat taidot. Huomaa, että lukion lyhyen matematiikan taidoilla pääsee jo hyvin pitkälle!

Aloita näistä – Tärkeimmät perustaidot, joita tarvitset lähes kaikissa fysiikan ja kemian laskuissa:

 • Laskusäännöt, kuten laskujärjestys, sulkujen kertominen auki, yhteisen tekijän löytäminen, murtolukujen laskusäännöt.
 • Kirjaimilla laskeminen ja yhtälöiden ratkaiseminen.
 • Geometrian peruskappaleet, kuten kolmio, nelikulmio, kulmien mittaamisen perusteet.
 • Suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause ja sini, kosini ja tangentti.

Yllä olevat asiat ovat lukion lyhyen matematiikan asioita!

Jatka näihin – Taidot, joita tarvitset opiskelusi edetessä:

 • Vektoreiden perusteet (nämä eivät välttämättä ole tuttuja lyhyestä matematiikasta)
 • Prosenttilaskut
 • Koordinaatisto, suora tai käyrä koordinaatistossa
 • Suoran yhtälö ja kulmakertoimen määrittäminen
 • Yhtälöryhmän/ -parin ratkaiseminen
 • Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
 • Lisää geometriaa: kuutio, särmiö, pallo, ympyrän tangentti
 • Kolmiulotteinen koordinaatisto

Harvemmin tarvitut taidot – Etene näihin vasta, kun olet kerrannut fysiikan ja kemian oppimääristä kaikki tärkeimmät asiat

 • Logaritmien laskusäännöt
 • Sini ja kosini funktioina
 • Radiaanit

Mafynetin Lääkis Matematiikka

Et tarvitse mitään esitietoja aloittaaksesi Mafynetillä harjoittelun. Mafynetin Lääkis Matematiikan voi aloittaa tarvittaessa jopa yläasteen tasolta lähtien.

Mafyn lääkiskursseilla saat henkilökohtaista opetusta

Mafynetillä harjoitellessa matematiikan taidoista ei tarvitse erikseen murehtia, sillä Mafynetin Lääkis -oppimateriaaleihin kuuluu Lääkis Matematiikka, jossa on käyty läpi kaikki lääkiskokeen kannalta tärkeät asiat. Voit tarvittaessa aloittaa matematiikan kertaamisen yläasteen tasolta!

Siirry hakusivulle ja lue lisää lääkishakemisesta!