Äidinkieli

Materiaalissa on kaksi erillistä osaa, kirjoitustaito ja lukutaito. Materiaalit sisältävät valmiita aineistotehtäviä sekä kirjallisuusvinkkejä.

Mukana opettajamateriaali, joka sisältää abitti-kokeita.

Yo-kertausmateriaali

  • Materiaali on jaettu kahteen erilliseen osioon, lukutaito ja kirjoitustaito.
  • Sisältää kattavat teoriat, yhteensä yli 470 kpl eritasoisia tehtäviä sekä mallivastaukset tehtäviin.
  • Runsas määrä aikaisempien yo-kokeiden tehtäviä mallivastauksineen.
  • Mukana 4 kpl yo-harjoituskokeita yo-koetta vastaavalla rakenteella ja aineistolla.

Miten Mafynetti helpottaa opettajan työtä?

  • Opettajanäkymässä voit seurata kaikkien opiskelijoittesi edistymistä, mikä auttaa sinua eriyttämään opetusta.
  • Opettajan materiaalista löydät valmiit harjoituskokeet sekä ehdotukset oppituntien rakenteeseen.
  • Tallentavan kaavaeditorin avulla opiskelijan tekemiä tehtäviä on helppo kommentoida ja tarkastaa.

Miksi opiskelijat pitävät Mafynetistä?

  • Edistymiskäyrä antaa jatkuvaa palautetta opiskelun etenemisestä ja kannustaa opiskelijaa saavuttamaan omat oppimistavoitteensa.
  • Kertaustoiminto kertauttaa juuri niitä tehtäviä, joissa opiskelijalla on vaikeuksia.
  • Tehtäviin liittyvät vihjeet ja malliratkaisut kannustavat opiskelijaa itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Kyselyssämme 88 % opiskelijoista kertoi Mafynetin lisänneen motivaatiota opiskeluun.