Oikaisupyynnön tekeminen

Jos lääkiksen ovet eivät auenneet, kannattaa nopeasti varmistaa, onko sinulla aihetta oikaisupyyntöön. Joka vuosi MAFY-valmennuksen kurssilaisia pääsee sisään myös oikaisupyyntöjen kautta.

Oikaisupyynnön tekemisen vaiheet

1) Tarkista pääsykokeen vastaukset

Tutustu pääsykokeen hyvän vastauksen piirteisiin ja pisteytä omat vastauksesi likimääräisesti.

Jos valinnan tuloksista riippumatta olet mielestäsi alle kymmenen raakapisteen (todelliset kokeesta saatavat pisteet ilman skaalausta) päässä sisäänpääsystä, tai et lainkaan muista koevastauksiasi, jatka kohtaan 2.

2) Tilaa kopiot pääsykokeen vastauspapereista. Pidä kiirettä!

Voit tilata kopiot vastauspapereistasi kotiin tai sähköpostiisi tai noutaa ne koepaikan hakijapalvelun toimistosta. Toimi pian, mutta huomaa kuitenkin, että koevastauksia saattaa saada nähtäväksi vasta 9.7. alkaen. Varmista vielä hakijapalvelusta oman ensisijaisen hakukohteesi käytäntö! Vertaa vastauksiasi hyvän vastauksen piirteisiin. Tarkista saamasi pisteet ja varmista, että ne on laskettu oikein eikä yhteispisteitä puutu.

3) Jos löysit virheen pisteytyksestä tai pistemäärien laskennasta, tee oikaisupyyntö

Tehtävän pisteytyksestä täytyy löytää joku selkeä virhe (esim. tarkastaja ei ole huomannut, että olet laskenut jonkun kohdan oikein, jos käyttämäsi tapa on erilainen kuin hyvän vastauksen piirteissä) tai tietty tehtävä on pisteytetty pisteytyslinjasta poikkeavalla tavalla.

Viime vuosina pisteytykset ovat olleet todella yhtenäisiä hakijoiden välillä. Lisäpisteitä ei ole oikaisupyynnöissä annettu edes epäloogisesti tai suorastaan virheellisesti pisteytetyistä tehtävistä, jos pisteytys on kuitenkin ollut pisteytyslinjan mukainen, eli hakijoiden kesken yhtenäinen.

Erilaisissa nettiryhmissä ja keskusteluissa on ollut viime vuosina jaossa toisten hakijoiden vastauspapereita. Jos löydät epäjohdonmukaisuuden sinun ja toisten hakijoiden pisteytysperusteissa, kannattaa oikaisupyyntö tehdä. Aiemmista vuosista poiketen vertailu yksittäisten hakijoiden vastausten välillä ei ole enää selkeä peruste lisäpisteille. Eli vaikka joku olisi jostain tehtävästä saanut enemmän pisteitä, vertailua toiseen hakijaan ei enää huomioida oikaisumenettelyssä. Jos kuitenkin huomaat noin käyneen, kannattaa oikaisupyyntö tehdä sillä perusteella, että muiden hakijoiden vastauksista ilmenevä pisteytyslinja on erilainen kuin sinun pisteytyksesi. Oikaisupyyntöön ei kuitenkaan kannata enää liittää ”todisteeksi” kuvia toisen hakijan vastauspapereista ja pisteytyksestä.

Tarkemmat oikaisupyynnön ohjeet löydät oman ensisijaisen hakukohteesi hakijapalvelun ohjeista. Linkit ohjeisiin löytyy täältä. Helsingin linkin takaa löytyy esimerkki oikaisupyynnöstä, jota voi hyödyntää pohjana. Tuon sivun ohjeisiin kannattaa muutenkin tutustua. Voit myös tarvittaessa soittaa hakijapalveluun ja kysyä neuvoa. Toimi siis ripeästi, mutta palauta oikaisupyyntö vasta viimeisinä päivinä, jotta ehdit saamaan vertailtavia vastauksia ja siten varmistumaan pisteytyslinjasta. Oikaisupyynnön tulee olla perillä viimeistään pe 23.7. klo 15!

Oikaisupyyntö lähetetään vain siihen yliopistoon, jonka hakukohde oli ylin (ensisijaisin) niistä, joihin oikaisupyynnöllä voisit tai haluaisit päästä. Oikaisupyynnön etusivulle kirjataan kaikki ne lääketieteellisten alojen hakukohteet, joiden valinnan tulokseen haet oikaisua. Eli etusivulle kannattaa siis listata myös ne muut (alemmat) hakukohteet, joihin pisteet riittäisi oikaisun mennessä läpi ja joihin edelleen haluaisit. Täältä löytyy ohjeita ja linkit tiedekuntakohtaisiin käytäntöihin yliopistojen linkeistä.