Oikaisupyynnön tekeminen

Jos lääkiksen ovet eivät auenneet, kannattaa nopeasti varmistaa, onko sinulla aihetta oikaisupyyntöön. Joka vuosi Mafyn kurssilaisia pääsee sisään myös oikaisupyyntöjen kautta.

Oikaisupyynnön tekemisen vaiheet

1) Avaa koesuorituksesi ja laske saamasi pisteet

Tutustu valintakokeesi pisteytykseen Valintakoepisteet-palvelussa. Valintakoepisteet-palveluun pääset täältä. Palvelu aukeaa 4.7.2024 klo 12.

Laske ensin kaikkien tehtäviesi pisteet yhteen varmistaaksesi, että pisteesi on laskettu oikein. Joskus kokonainen osio on puuttunut, joten tämä on tärkeä vaihe.

2) Vertaa vastauksiasi hyvän vastauksen piirteisiin

Tutustu pääsykokeen hyvän vastauksen piirteisiin ja vertaa tehtävä kerrallaan, että olet saanut Valintakoepisteet-palvelun mukaan likimain oikean määrän pisteitä. Tarkista varalta myös monivalintatyyppiset tehtävät! Käytä hieman enemmän aikaa niiden tehtävien tutkimiseen, joissa oli avoin vastauskenttä, eli sanalliset vastaukset tai laskutehtävä ratkaisuineen.

Tehtävän pisteytyksestä täytyy löytää jokin selkeä virhe (esim. tarkastaja ei ole huomannut, että olet laskenut jonkun kohdan oikein, jos käyttämäsi tapa on erilainen kuin hyvän vastauksen piirteissä) tai tietty tehtävä on pisteytetty pisteytyslinjasta poikkeavalla tavalla.

Viime vuosina pisteytykset ovat olleet hyvinkin yhtenäisiä hakijoiden välillä. Lisäpisteitä ei ole oikaisupyynnöissä annettu edes epäloogisesti tai suorastaan virheellisesti pisteytetyistä tehtävistä, jos pisteytys on kuitenkin ollut pisteytyslinjan mukainen, eli hakijoiden kesken yhtenäinen.

Erilaisissa nettiryhmissä ja keskusteluissa on ollut viime vuosina jaossa toisten hakijoiden vastauksia pisteytyksineen. Jos löydät epäjohdonmukaisuuden sinun ja toisten hakijoiden pisteytysperusteissa, kannattaa oikaisupyyntö tehdä. Tämä pisteytyslinja on välillä lähes mahdoton aukottomasti päätellä, joten oikaisupyyntö kannattaa toki aina, jos pisteytys vahvasti vaikuttaa puutteelliselta.

Oikaisupyyntöön ei tarvitse liittää todisteeksi kuvia toisen hakijan vastauspapereista ja pisteytyksestä, mutta voit kuitenkin vedota, että ”muiden hakijoiden vastauksista ilmenevän pisteytyslinjan mukaan…”.

3) Jos löysit virheen pisteytyksestä tai pistemäärien laskennasta, tee oikaisupyyntö

Tarkemmat oikaisupyynnön ohjeet löydät täältä kohdasta Oikaisumenettely. Voit myös tarvittaessa soittaa hakijapalveluun ja kysyä neuvoa. Toimi ripeästi, mutta palauta oikaisupyyntö vasta viimeisinä päivinä, jotta ehdit saamaan vertailtavia vastauksia ja siten varmistumaan pisteytyslinjasta. Oikaisupyynnön tulee olla perillä viimeistään to 18.7.2024 klo 15!

Huomaa, että oikaisupyyntö lähetetään vain siihen yliopistoon, jonka hakukohde oli ylin (ensisijaisin) niistä, joihin oikaisupyynnöllä voisit tai haluaisit päästä. Oikaisupyynnön etusivulle kirjataan kuitenkin kaikki ne lääketieteellisten alojen hakukohteet, joiden valinnan tulokseen haet oikaisua. Eli etusivulle kannattaa siis listata myös ne muut (alemmat) hakukohteet, joihin pisteet riittäisi oikaisun mennessä läpi ja joihin edelleen haluaisit.