Miten valmistautua diplomi-insinööripääsykokeeseen?

29.1.2024
  • DI

Keväällä 2019 DIA-valintakoejärjestelmä uudistettiin kokonaan, ja nykyisin kaikki diplomi-insinöörikoulutukseen hakevat osallistuvat samaan pääsykokeeseen. Lue alta vinkit, kuinka valmistautua tehokkaasti tulevaan DI-kokeeseen.

Diplomi-insinööripääsykoe sisältää neljä osiota: matematiikka, fysiikka, kemia ja ongelmanratkaisutaidot. Näistä osioista ainoastaan matematiikka on kaikille pakollinen, ja lopuista kolmesta osiosta hakija vastaa vapaasti valitsemaansa kolmeen tehtävään. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin ja mahdolliseen valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Näin opiskelet tehokkaasti

Niin matematiikan, fysiikan kuin kemiankin harjoittelussa kannattaa ensimmäisenä keskittyä siihen, että opiskelee tärkeimmät eli useimmiten kokeessa kysytyt asiat huolellisesti. Mafynetissä tärkeimmät asiat on koottu oppimateriaalin ensimmäiseen osioon, joten löydät ne heti sisällysluettelon alusta. Huolellinen opiskelu tarkoittaa sitä, että ymmärrät asiat ja osaat soveltaa ymmärtämääsi haastavampaankin tilanteeseen. Lisäksi kannattaa totutella tekemään tehtäviä käsin paperille ja ratkaisemaan yhtälöitä ilman graafista laskinta, sillä valintakoe on tähän saakka ollut paperinen ja käytössä on ollut vain perinteinen funktiolaskin.

Valintakokeeseen valmistautuminen saattaa vaikuttaa suurelta ja hämmentävältä urakalta, kun opeteltavia asioita ja kokonaisuuksia on paljon. Mafynetti pitää kuitenkin huolta siitä, että opiskelet koetta varten oikeita asioita.

Tehokkaan harjoittelun kulmakivet:

  • Keskity asioiden ymmärtämiseen. Jos ymmärrät erilaiset kokonaisuudet hyvin, osaat selittää omin sanoin, mitä vaikkapa erilaisissa fysiikan ilmiöissä tapahtuu tai miksi jokin asia lasketaan tietyllä tavalla.
  • Varmista, että osaat tarvittavat kaavat ja laskusäännöt sujuvasti.
  • Tee runsaasti tehtäviä! Oppiminen kannattaa pitää tehokkaana ja aktiivisena. Yritä ratkoa tehtäviä aina ensisijaisesti itse ja käytä apuvälineitä, kuten malliratkaisuja, hyödyksi vasta, jos eteen tulee todellinen umpikuja.
  • Lue mahdollisimman vähän teorioita. Lue teorioita vain niiltä osin, kun asiat ovat täysin unohtuneet. Tehokkaampaa on käyttää sama aika tehtävien tekemiseen.
  • Muista kertaus! Asiat unohtuvat helposti, jos niitä ei kertaa, joten kertaaminen on tärkeää. Mafynettiä käyttämällä huolehdit kertauksesta automaattisesti, sillä Mafynetin automaattinen kertaustoiminto ohjaa sinut kertaamaan niitä asioita, joita et vielä ensimmäisellä kerralla osannut.

Uudistettu valintakoe vaatii hakijalta myös huolellisuutta. Tehtävät eivät ehkä ole niin soveltavia kuin aiemmin diplomi-insinööri pääsykokeessa, mutta toisaalta uusi koe ei jätä varaa huolimattomuusvirheille. Siispä kiinnitä jo harjoitellessasi huomiota siihen, että osaat ratkaista tehtäviä kerralla oikein. Yritä myös aina itse löytää virheesi: Virheen etsimistä harjoittelemalla osaat tarkistaa myös kokeessa tekemäsi tehtävät etkä menetä pisteitä turhaan!

Valmennuskurssit DI-kokeeseen

Kattavalla diplomi-insinöörikoulutuksen valmennuskurssilla takaat oppiaineiden perusteellisen oppimisen tulevaa DI-pääsykoetta varten. Pääsykoevalmistautumiseen voit valita joko opetusta sisältävän DI-kurssin tai haluamasi oppiaineen itseopiskelumateriaalin.

DI-kursseja järjestetään lähiopetuksena Helsingin Ruoholahdessa sekä verkko-opetuksena Discordia käyttäen. Valmennuskursseilla saat asiantuntevilta opettajiltamme tukea matematiikan ja fysiikan opiskeluun. Tunneilla keskitytään aktiiviseen työskentelyyn, jotta tarvittavat aihealueet sekä erilaiset tehtävätyypit tulevat tutuksi. Opetus on yksilöityä opiskelijan tarpeiden mukaan. Mikäli osallistut myös kevään matematiikan, fysiikan tai kemian ylioppilaskirjoituksiin, voit valita Pitkän DI-kurssin, jossa valmistaudutaan yhdessä sekä ylioppilaskirjoituksiin että DI-pääsykokeisiin.

Vaihtoehtoisesti voit myös opiskella itsenäisesti Mafynetin itseopiskelumateriaaleilla. Materiaalit myydään oppiaineittain. Valittavana on DI-matematiikka, DI-fysiikka ja DI-kemia.

Tutustu di-valmennuksiin