Ensikertalaiskiintiö

Kevään 2020 haussa ensikertalaisille on varattu noin 65 % lääkisten aloituspaikoista.

Kuka on ensikertalainen?

Ensikertalaiskiintiö on varattu niille hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa eivätkä ole vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän (kevään 2019 yhteishaussa 3.4.2019) tilanteen mukaan.

Esimerkkejä eri tilanteista

Olet ensikertalainen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Olet ABI.
  • Olet aiemmin hakenut opiskelupaikkaa ja tulit valituksi, mutta et ottanut paikkaa vastaan.
  • Olet ottanut opiskelupaikan vastaan viimeistään keväällä 2014 alkaneessa koulutuksessa, mutta et ole ehtinyt suorittaa esimerkiksi kandidaatin tutkintoa.

Et ole ensikertalainen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Olet ottanut vastaan opiskelupaikan esimerkiksi kevään 2014 haussa syksyllä 2014 alkaneeseen koulutukseen.
  • Olet suorittanut kandidaatin tutkinnon yliopistossa ennen yhteishaun päättymistä.
  • Jos olet valmistunut ammattikorkeakoulusta ennen yhteishaun päättymistä.

Miten ensikertalaiskiintiö vaikuttaa sisäänpääsyrajoihin?

Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ensikertalaisten sisäänpääsyä tai ainakin huolehtia siitä, ettei ensikertalaisten sisäänpääsy ei voi olla ei-ensikertalaisia hankalampaa.

Ensikertalaiskiintiön pisteraja ei voi muodostua suuremmaksi kuin ei-ensikertalaisilla. Lain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei myöskään saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

Ensikertalaiskiintiön sisäänpääsyraja on ollut monissa hakukohteissa sama tai vain hieman helpompi kuin ei-ensikertalaisilla. Satunnaisvaihtelu voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä yksittäisten hakukohteiden rajoissa silloin, kun hakukohteeseen sattuu kasautumaan useita erityisen hyviä hakijoita. Tällä ei kuitenkaan ole nykyään suurta merkitystä, koska aidon yhteishaun myötä voi hakea samalla kertaa useaan hakukohteeseen.