Miten pääsykokeeseen kannattaa valmistautua?

Vuonna 2020 lääkiksen pääsykoe säilyy ennallaan. Kaikkia asioita lukion fysiikan, kemian ja biologian oppimäärästä voidaan kysyä kokeessa. Lue vinkit koevalmistautumiseen!

Yleisiä ohjeita

Pääsykokeessa painotetaan jollain tavalla lääketiedettä sivuavia asioita, mutta kysymyksiä on ollut myös muista valintakoekirjojen aiheista, ja siksi kaikki asiat kannattaa opetella. Jos biologia on heikoin aineesi ja sinulla tulee kiire sen opiskelun kanssa, voit jättää biologian ympäristöekologian kurssin asiat ja kaiken kasveihin liittyvän vähemmälle ja panostaa muihin biologian aiheisiin. Tee tämä rajaus vain siinä tapauksessa, että sinun on pakko jättää jotakin pois, koska luultavasti pääsykokeessa on kysymyksiä myös näistä aiheista.

Lääketieteellisen valmennuskursseilla harjoittelemme kaikki kokeessa tarvittavat tiedot hyvälle osaamistasolle. Kertaaminen ja toistojen määrä ratkaisee sen, kuinka hyvälle tasolle pääset, ja harjoittelussa painotamme niitä asioita, joita tulet tarvitsemaan eniten.

Jos olet lukiossa ja valmistaudut ensin ylioppilaskirjoituksiin

Panosta fysiikan, kemian ja biologian ylioppilaskirjoituksiin! Tehty työ auttaa sinua sekä saamaan hyvät ylioppilasarvosanat että pärjäämään pääsykokeessa. Hyvillä ylioppilasarvosanoilla voit keväästä 2020 alkaen päästä jopa suoraan sisään todistusvalinnassa. Jos jätät jonkin pääsykoeaineista kirjoittamatta, opiskele aine kuitenkin erinomaisesti lukion kursseilla. Suorita aineesta kaikki valtakunnalliset syventävät kurssit ja opiskele ne huolellisesti. Lukulomalla panosta kuitenkin lähinnä niihin aineisiin, joita olet kirjoittamassa. Sinun kannattaa keskittyä ensin täysipainoisesti ylioppilaskirjoituksiin ja aloittaa sitten pääsykokeeseen valmistautuminen.

Todistusvalinnasta huolimatta sinun kannattaa käytännössä aina valmistautua myös pääsykokeeseen, koska todistusvalinnan tulokset julkaistaan vasta 15.5. tienoilla eli hyvin lähellä pääsykoetta.

Helmikuun lääkiskurssillamme valmistaudut ensin ylioppilaskirjoituksiin ja sen jälkeen pääsykokeisiin. Lukuloman aikana voit valita, haluatko opiskella kaikkia aineita vai keskitytkö vain niihin aineisiin, joita olet kirjoittamassa. Lukuloman aikana teet kaksi yo-harjoituskoetta jokaisesta valitsemastasi aineesta, ja kirjoitusten jälkeen harjoittelemme pääsykoetta varten neljällä pääsykoetta vastaavalla harjoituskokeella.

Kun olet suorittanut ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen sinun kannattaa aloittaa täysipainoinen harjoittelu pääsykokeeseen. Opiskelutekniikassa oleellisen tärkeää on aktiivinen työskentely ja kertaus. Selvästi suurin osa ajasta sinun tulee kirjoittaa jotakin. Fysiikassa ja kemiassa helppo ja hyvä ratkaisu on laskea paljon laskutehtäviä käyden läpi kaikki oppimäärään kuuluvat asiat. Biologiassa lukemisen osuus on suurempi kuin fysiikassa ja kemiassa, joten biologiassa on erityisen tärkeää pitää myös lukutyö aktiivisena. Kirjoita jokaisesta lukemastasi kappaleesta itsellesi joukko kysymyksiä ja varmista, että osaat vastata kysymyksiin. Kursseillamme käytetään Mafynetti-ohjelmaa ja oppimateriaalia. Sen avulla myös biologia opiskellaan aktiivisesti kysymysten avulla. Lisäksi Mafynetti kertaa automaattisesti ne asiat, joita et vielä osaa niin kauan, kunnes osaat ne varmasti.

Vanhojen kokeiden tekeminen

Tee vuosien 2012-2019 pääsykokeet aloittaen vuoden viimeisimmästä  kokeesta. Vertaa tulostasi kyseisen vuoden raakapisterajoihin. Jos vuoden 2019 koe meni huonosti, harjoittele välissä lisää ja säästä muut kokeet myöhemmäksi. Vuoden 2013 koe on erityisen vaikea, joten älä hermostu siitä.

Varaa harjoituskokeen tekemiseen aikaa viisi tuntia, mikä vastaa oikeaa koetilannetta. Laske vuosien 2017-2019 koetehtävät nelilaskimella, koska niissä kokeissa oli sallittu vain nelilaskin. Käytä nettisivuiltamme löytyviä vastauslomakkeita, jotta näet millaiseen tilaan vastauksen täytyy mahtua ja lomakkeissa on myös saatettu antaa logaritmien arvoja tai muuta tietoa, jota tarvitset laskujen laskemiseksi nelilaskimella. Ennen harjoituskokeita sinun kannattaa tutustua tehokkaaseen koestrategiaan.

KOELOMAKKEETKOESTRATEGIA