SAT-hanke Yhdysvaltain markkinoille

MAFY Oy on toteuttanut ajalla 1/2023-2/2024 pilottihankkeen, jossa on kehitetty uusi ohjattuun käyttökokemukseen perustuva itseopiskelusovellus SAT testien matematiikan kokeeseen. Kehittämisen aikana yhdysvaltalaisia high school -opiskelijoita on harjoitellut sovelluksen pilottiversiolla kokeeseen ja he ovat saaneet erinomaisia parannuksia tuloksiinsa.

Sovellus lanseerataan kansainvälisille markkinoille kevään 2024 aikana pääkohteenaan kolme Yhdysvaltain osavaltiota. Hanke on osittain rahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027” ohjelman tuella.

Hankkeen alussa asetettiin seuraavat tavoitteet, jotka kaikki myös saavutettiin:
1. Hanke tukee MAFYn tuotteiden ja palveluiden tai tuotantomenetelmien
kehittämistä ja kaupallistamista uudella merkittävällä vientimarkkinalla USA:ssa.
2. Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa.
3. Hanke tukee vahvasti MAFYn kansainvälistymistä.
4. Hankkeella tuetaan uutta liiketoimintaa uudella markkinalla ja palvelusegmentillä.