Etäopetuksen parhaat käytännöt

10.12.2020
 • Opettajat

Opettaja, tilaa Mafynetin käyttöoikeudet

Miten huolehdin oppilaiden edistymisestä etäopetuksessa ja pidän omat työtunnit kohtuullisina?

Etäopetus tuo haasteita opettajan ja opiskelijoitten arkeen. Osa opettajista on ratkaissut asian teettämällä opiskelijoilla itsenäisesti tehtäviä, jotka hän tarkistaa, kun ne on palautettu. Tämä työtapa on teknisesti helppo toteuttaa, mutta se aiheuttaa helposti kohtuuttomasti työkuormaa opettajalle ja on haastava opiskelijoille, joilla on vaikeuksia ryhtyä työhön itsenäisesti. Mafynetti rajoittaa ratkaisujen katsomista, jos opiskelija ei yritä laskua ensin itse riittävästi.

Jotta opettajalle ei koituisi kohtuuttomasti työtä etäopetuksen järjestämisestä ja opiskelijat eivät jäisi jälkeen opinnoissaan, suosittelemme, että oppitunnit pidetään etäopetuksessakin yhteisesti lukujärjestyksessä määrättyyn aikaan. Olemme koonneet omilta kursseiltamme saatujen kokemusten ja opettajilta keräämämme palautteen perusteella tapoja, joilla opetuksen järjestäminen etänä onnistuu kohtuullisella työmäärällä.

Ohjeet on laadittu ajatellen, että opettajalla ja opiskelijoilla on käytössään Google  Eduction®  -työkalut tai Microsoft Teams® for Education ja jommankumman lisäksi sähköinen oppimateriaali, esimerkiksi Mafynetti. Ohjeita voi soveltaa myös muihin teknisiin ratkaisuihin. 

Katso tästä Mafyn webinaarit kummastakin etäopetustyökalusta ja niiden käytöstä tämän opetusstrategian kanssa:

Esimerkki oppitunnin kulusta etäopetuksessa (75 min)

 

Edellisen etäoppitunnin aiheeseen palaaminen tehtävien kautta (15 min)

 • Opettaja käy alkuun läpi edellisen päivän aiheesta niitä tehtäviä, jotka ovat tuottaneet opiskelijoille eniten haasteita. Haastavat tehtävät voi helposti selvittää pyytämällä opiskelijoitalaittamaan chatin kautta vaikeiden tehtävien numerot.

Mikäli käytät Mafynettiä, näet haasteita tuoneet tehtävät suoraan opettajanäkymästä.

VINKKI: Opettaja voi liittyä samaan videopalaveriin myös kännykällä ja kiinnittää kännykän esimerkiksi teipillä lampun jalkaan tai käyttää erillistä webkameraa. Näin hän pystyy helposti saamaan kuvan samaan tyyliin kuin dokumenttikameralla sekä käydä paperilla tehtävää läpi opiskelijoille.

 

 

Luento tai demonstraatio päivän aiheesta (15 min)

 • Opettaja pitää luennon päivän uudesta aiheesta. Opettaja voi helposti jakaa oman näyttönsä tämän aloitusluennon ajaksi opiskelijoille ja esitellä esim. PowerPointilla päivän aihetta.


Tauko (5 min)

 • Opettaja pyytää opiskelijoita pitämään lyhyen happihyppelyn tai vähintään nousemaan pois koneen äärestä ja kävelemään asunnon ympäri. Näin myös silmät saavat lepoa näytön katsomisesta.


Itsenäinen opiskelu opettajan avustuksella (30- 40 min)

 • Opiskelijat tekevät itsenäisesti omaan tahtiin tehtäviä päivän aiheesta ja pitävät mikrofonin mykistettynä. Opettaja seuraa opiskelijoiden työntekoa videopuhelun aikana.
 • Opiskelijat viittaavat ryhmäkeskustelussa tai lähettävät viestin, kun haluavat kysyä apua. Opettaja voi myös kysellä kultakin vuorollaan työn edistymisestä.

Huom! Opettaja käy keskustelun apua pyytäneen opiskelijan kanssa kahden. Tätä keskustelua varten opettaja on luonut toisen Hangouts Meet linkin, joka jaetaan Hangouts Chatissa opiskelijalle. Opiskelija liittyy tähän erikseen. Näin tämä ei häiritse muita. Opettaja varmistaa keskustelun alkuun, että aikaisemmassa yksityisessä Meetissä ollut opiskelija on poistunut tästä tapaamisesta.

Kotitehtävät ja hyvät työtavat

Kotitehtäväksi on motivoivinta määrätä tietty vähimmäismäärä opiskelua viikossa, ryhmästä riippuen esimerkiksi 45 minuuttia. Edistyneemmät opiskelijat eivät tällöin hutiloi tehtävien tekemisessä ja enemmän harjoitusta vaativat opiskelijat eivät tuskastu työmäärään. Mikäli käytät Mafynettiä näet opettajan näkymässä helposti, kuinka paljon kullekin opiskelijalle on kertynyt työtunteja. Lähes kaikissa sähköisissä oppimateriaaleissa on opiskelijan nähtävillä malliratkaisut ja opiskelija voi itse arvioida onko tehtävä mennyt oikein.

VINKKI: Mikäli haluat tarkistaa kotitehtäviä, pyydä opiskelijaa tekemään ne kaavaeditorilla ja tallentamaan ne suoraan Google Classroomiin tai Google Driveen. Jos tämä ei onnistu voi opiskelija ensin tallentaa vastauksen omalle koneelleen ja tämän jälkeen siirtää Google Driveen. Täältä opettaja voi halutessaan katsoa opiskelijan tekemiä tehtäviä. Mikäli opiskelija tekee tehtävän paperille, voi hän ottaa siitä kännykällä kuvan ja tehdä saman kuin yllä. Mikäli käytät Mafynettiä on siinä sisäänrakennttu tallentava kaavaeditori.

Mafynetin käyttö etäopetuksessa

Mafynetin kurssit on rakennettu niin, että opiskelija pystyy ottamaan teorian haltuun ja harjoittelemaan itsenäisesti. Mafynetin työaikaseurannan avulla opettajan on helppo seurata opiskelijoiden edistymistä ja havaita, jos jonkun opiskelijan työnteko takkuaa.

Kokeile seuraavia menetelmiä:

 • Seuraa opiskelijoiden edistymistä ja heidän käyttämiään työtunteja opettajanäkymästä. Jos vaikuttaa siltä, että opiskelijalle ei kerry työtunteja tai hän ei edisty, pystyt reagoimaan asiaan nopeasti.
 • Mafynetissä on kaikista tehtävistä malliratkaisut ja useasta tehtävästä myös vihje ennen malliratkaisua. Näin opiskelija voi itse arvioida onko tehtävä mennyt oikein ja vihjeiden johdosta malliratkaisun katsomisen kynnys on korkeampi.
 • Mafynetti kertaa opiskelijalta automaattisesti ne tehtävät, joita hän ei ole osannut. Opettajan näkymästä näet tehtävät, jotka ovat tuottaneet ryhmällesi eniten haasteita. Tämä auttaa sinua valitsemaan ne tehtävät, jotka käyt yhteisesti läpi etäoppitunnin aikana.
 • Voit harkintasi mukaan antaa yhteisesti tunnustusta opiskelijoille, jotka ovat jaksaneet tehdä uutterimmin töitä. Tällä tavoin kannustat kaikkia työntekoon taitotasosta riippumatta.
 • Mikäli haluat teettää opiskelijoilla tehtäviä arviointia varten, pyydä heitä tallentamaan vastaukset Mafynetin kaavaeditorilla omalle koneelle ja siirtämään ne sieltä esimerkiksi opettajan Google Driveen.

Hyvien työtapojen neuvominen opiskelijoille

Etäopiskeluun liittyy teknisen toteutuksen lisäksi paljon muitakin hyvinvoinnin ja työtehon kannalta oleellisia asioita. Tärkeimpänä näistä on säännönmukaisuus opiskeluun käytetyssä ajassa, jotta työnteko ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Vaikka opiskelijat olisivat kuulleet näistä asioista aikaisemminkin, heitä kannattaa muistuttaa siitä uudestaan ja uudestaan.

Arkiliikuntaa on etäopiskelussa tavanomaista vähemmän, minkä takia oppitunnin aikana kannattaa pitää yhteisesti lyhyitä taukojumppia. Opettaja voi sanoa esimerkiksi “nyt pidämme pienen tauon ja jokainen tekee joko 10 kyykkyhyppyä tai peruskyykkyä”. Samalla saadaan pieni tauko tietokoneruudun katsomisesta.

Opettaja, tilaa Mafynetin käyttöoikeudet tästä