Harjoituskokeet ennustavat valintakoemenestystäsi

22.1.2024
  • Lääkis

Valintakokeessa menestyminen rakentuu erinomaisen aineenhallinnan lisäksi itsevarmuudesta, paineensietokyvystä, hyvästä koestrategiasta sekä kyvystä tehdä nopeasti hyviä päätöksiä kokeessa. Vain harjoittelemalla kehittyy. Aineenhallinnan lisäksi täytyy siis harjoitella myös näitä muita taitoja.

Paras tapa harjoitella yllä mainittuja taitoja on simuloida oikeaa koetilannetta harjoituskokeiden avulla. Itsevarmuus kasvaa aineenhallinnan kehittymisen että harjoituskokeissa pärjäämisen myötä. Tästä syystä Mafyn kurssilla pidetään kevään mittaan seitsemän täysimittaista harjoituskoetta. Kokeet on suunniteltu siten, että eri kokeissa kohtaat erilaisia haasteita esimerkiksi ajankäytön, tehtävien vaikeustason ja aiheiden sekä pisteytyksen kanssa. Näin jokainen koe kehittää paineensietokykyäsi ja koestrategian hallintaasi, ja olet valintakokeeseen mennessä hyvin valmistautunut kohtaamaan yllätykset, joita koe tuo tullessaan.

Mitä hyötyä harjoituskoeanalyysistä on?

Harjoittelussa oman kehityksen ja tavoitteiden seuraaminen on tärkeää. Tämän takia julkaisemme kunkin harjoituskokeen jälkeen harjoituskokeen sisäänpääsyrajan sekä opiskelijoiden rankingin, joiden avulla voit seurata kehitystäsi. Sisäänpääsyraja on hyvä arvio pistemäärästä, jolla saisi opiskelupaikan, jos harjoituskoe olisi ollut oikea valintakoe. Ahkeran harjoittelun myötä kehityt, ja voit huomata, kuinka harjoituskoepisteesi hivuttautuvat hiljalleen lähemmäs ja lähemmäs sisäänpääsyrajaa.

Mistä tiedämme sisäänpääsyrajan?

Tilastoimme vuosittain kaikkien opiskelijoidemme harjoituskokeiden pisteet ja kysymme kaikilta opiskelijoiltamme kesällä, saivatko he opiskelupaikan. Näiden tietojen avulla teemme tilastollisen analyysin harjoituskoepisteiden ja sisäänpääsyn yhteydestä. Opiskelijoiden suuren määrän ansiosta arvio on varsin tarkka.

Analyysin yhteydessä julkaistaan myös ranking-taulukko. Ranking kertoo, kuinka suurta osaa parempi oma suorituksesi oli. Jos siis ranking-arvosi on vaikka 60 %, se tarkoittaa, että pärjäsit harjoituskokeessa paremmin kuin 60% kokeen tehneistä. Rankingin avulla voit seurata omaa kehittymistäsi suhteessa muihin opiskelijoihin. Ranking ei välttämättä muutu paljon kevään aikana ja se on ihan normaalia! Jos ranking ei muutu, se tarkoittaa, että kehityt yhtä nopeasti kuin muut opiskelijat keskimäärin.

Sisäänpääsyrajan ja ranking-arvosi perusteella voit siis seurata omaa kehitystäsi. Muista kuitenkin, että analyysin tarkkaa tulkintaakin tärkeämpää on harjoittelu. Harjoittelemalla valintakokeessa tarvittavia taitoja nostat parhaiten omia sisäänpääsymahdollisuuksiasi.

Lue lisää lääkishakemisesta lääkishakusivulta!

Hakusivulle