Kauppatieteen pääsykokeen ja todistusvalinnan pisterajat

4.9.2020
  • Kauppis

Todistusvalinnan pisteet

Kauppikseen voi päästä joko ylioppilastodistuksella tai valintakokeella. Yliopistot yrittävät saada todistusvalinnan tulokset julkaistua ennen valintakoetta, joten todennäköisesti sinun ei tarvitse tehdä valintakoetta, jos pääset ylioppilastodistuksellasi sisälle. On kuitenkin järkevää valmistautua valintakokeeseen, sillä todistusvalinnan tulokset selviävät vasta toukokuun puolessa välissä ja valmistautumisen aloittaminen silloin on jo myöhäistä.

Kauppatieteellisiin koulutuksiin valitaan 70 % ensikertalaisia, eli hakijoita, jotka eivät ole vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa paikkaa tai suorittaneet korkeakoulututkintoa. Ainoastaan ensikertalainen voi tulla valituksi todistusvalinnassa. Jos et ole ensikertalainen, voit tulla valituksi valintakokeen kautta.

Kauppatieteet valitsevat 60 % opiskelijoista todistuksella ja loput 40 % valintakokeella. Jotta voit tulla valituksi todistusvalinnassa, tarvitset hyväksytyn arvosanan matematiikan ylioppilaskokeesta. Pisteitä saat äidinkielestä, matematiikasta, kielestä ja kahdesta muusta parhaat pisteet tuottavasta aineesta. Parhaat pisteet saa äidinkielestä, pitkästä matematiikasta ja kolmesta pitkästä kielestä. Reaaliaineista eniten pisteitä voit saada fysiikasta. Huomaathan, että voit korottaa sekä matematiikan että fysiikan arvosanaasi Mafyn yo-kertauskurssin avulla.

Pääsykokeen pisterajat

Valintakokeen kautta kauppikseen otetaan 40 % opiskelijoista. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Vuoden 2020 pisterajat eivät erityisjärjestelyiden vuoksi ole vertailukelpoisia. Vuonna 2019 pisterajat olivat seuraavat:

Mafyn kauppiskurssilla parannat mahdollisuuksiasi päästä haluamaasi hakukohteeseen.

Tutustu kauppis-valmennuskurssiin