Tietoa vuoden 2025 valintakoeuudistuksista

7.5.2024
 • DI
 • Kauppis
 • Lääkis
 • Lukio ja yo

Tässä on kooste yliopistojen kaavailemista muutoksista vuoden päästä olevaan kokeeseen. Mikäli olet osallistumassa tämän kevään valintakokeisiin, suuntaa katseesi joka tapauksessa tähän vuoteen ja keskity täysillä edessä olevaan kokeeseen. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on antaa tietoa sekä lieventää paineita ja huolta tulevasta. Kirjoituksessa avataan valintakoeuudistuksen mahdollisia vaikutuksia erityisesti lääketieteen, kauppatieteiden sekä diplomi-insinöörien valintakokeisiin.

Tiivistelmä yliopistojen tiedottamista suunnitelmista

Huomaa, että nämä ovat vasta yliopistojen luonnoksia muutoksista. Mitään varmaa muutosta ei vielä ole luvattu. Yliopistot julkaisevat lopulliset tiedot ensi vuoden valintakokeesta syksyllä 2024.

Uudistuksen tavoitteena on, että voit helpommin hakea useille eri aloille saman kokeen avulla ja osallistua valintakokeeseen lukion oppimäärän pohjalta ilman, että joudut opiskelemaan erillisiä pääsykoeaineistoja

 • Ensi vuonna erilaisia pääsykokeita siis on vähemmän. Tämä tarkoittaa, että yhdellä pääsykokeella voi hakea useampaan eri hakukohteeseen. Yhteensä erilaisia kokeita tulee olemaan yhdeksän (9).
 • Kokeissa voi olla lisäksi alakohtaisia lisäosioita tietyille aloille.
  • Lääketieteiden osalta on suunniteltu nykyisen kaltainen fysiikan, biologian ja kemian lisäosio, joka perustunee jatkossakin luonnontieteiden fysiikan, kemian ja biologian lukion oppimääriin.
  • Valintakoeluonnoksen mukaan diplomi-insinöörialojen valintakokeessa kaikkien suoritettavana on matematiikan sekä loogisen päättelyn ja ongelmanratkaisun kokonaisuudet. Lisäksi DI-aloille (pois lukien informaatioverkostot) hakevat suorittavat fysiikan ja kemian lisäosion, joka vastannee nykyisen DI-kokeen sisältöä.
  • Informaatioverkostojen opintoihin hakevat suorittavat pakollisena lisäosiona matematiikan syventävän osion.
  • Valintakoeluonnoksen mukaan kauppatieteiden valintakokeessa ei ole lisäosioita vaan yksi kokonaisuus, jossa voidaan testata yhteiskunta-, kauppa- ja taloustieteellisen tiedon omaksumista ja soveltamista sekä matemaattista ja loogista ajattelua. Uuden kokeen pohjana olisi nykyinen kauppatieteen alojen valintakoe.
 • Monivalintapohjaisia tehtävät luultavasti lisääntyvät kokeissa. Kuitenkin esimerkiksi lääketieteelliset tiedekunnat ovat ilmaisseet toiveen avointen tehtävien säilyttämisestä omassa kokeessaan. Tämä ei muuta mitään kauppatieteen valintakokeen kohdalla, sillä koe sisältää nykyiselläänkin vain monivalintatehtäviä. Vaikka valintakokeeseen tulisikin enemmän monivalintatehtäviä, se ei muuta vaatimuksia itse aineiden hallinnan osalta.   
 • Uusien kokeiden pituudeksi on suunniteltu 2-3 tuntia. Neljän tunnin kokeet ovat sallittuja perustellusta syystä. On siis mahdollista, että esimerkiksi lääketieteen valintakoe ja DI-valintakoe ovat jatkossakin neljän tunnin mittaisia. Kauppatieteiden valintakokeet säilynevät kolmen tunnin mittaisina.
 • Kokeiden ennakkomateriaaleista (esim. oikeustieteellisen pääsykoekirjat) halutaan eroon. Jatkossa kokeet todennäköisesti perustuvat lukion oppimääriin, joita mahdollisesti täydennetään kokeessa annetuilla materiaaleilla. Lääkiksen, DI- sekä kauppatieteiden valintakokeiden osalta tämä ei siis muuta tilannetta.
 • Kokeita ollaan siirtämässä kesäkuulle. Tämän tavoitteena on, että pääsykokeeseen voisi valmistautua hyvin vielä yo-kirjoitustulosten tultua. DI-kokeen sekä lääkiksen valintakokeen osalta tämä tarkoittaisi kokeen siirtymistä toukokuulta kesäkuulle. Kauppatieteen valintakoe on jo nykyisessä mallissa järjestetty kesäkuun puolella.

Yliopistot julkaisevat lopulliset ja tarkemmat tiedot vuoden päästä olevista valintakokeista syksyn 2024 aikana. Mafy reagoi joka tapauksessa muutoksiin nopeasti, joten voit jatkaa opiskelua huoletta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että lääketieteelliseen ja DI-opintoihin hakeminen ei juurikaan muutu valintakoeuudistuksen myötä. Kauppatieteen valintakokeen osalta hetkellä ei ole vielä varmaa tietoa siitä, perustuuko koe jatkossakin nykyisen kauppatieteen valintakokeen tapaan tiettyihin opintosisältöihin vai kokeessa jaettavaan aineistoon. On siis todennäköistä, että tänä keväänä tehty harjoittelu auttaa suoraan myös ensi vuoden hauissa, mikäli opiskelupaikka ei vielä tässä haussa aukea.

Mikäli olet osallistumassa tämän kevään aikana valintakokeisiin, Mafy kannustaa harjoittelemaan loppuun saakka täysillä sekä uskomaan omiin mahdollisuuksiin – siten voit ahkeralla työskentelyllä ja ripauksella onnea saavuttaa tavoitteesi jo tänä vuonna!

Mikäli valintakoeuudistuksessa mikä tahansa mietityttää tai huolestuttaa, ole rohkeasti yhteydessä asiakaspalveluumme!

Hakeminen lääketieteisiin 

Hakeminen diplomi-insinööriksi  Hakeminen kauppatieteisiin