Kauppiksen pääsykokeessa vaadittu matematiikka

7.11.2023
  • Kauppis

Kuinka paljon matematiikkaa pitää osata?

Kauppiksen pääsykoe on koostunut tyypillisesti 40 monivalintatehtävästä, joista 20 on liittynyt yhteiskuntaoppiin, 10 historiaan ja 10 matematiikkaan.

Läpäistäksesi pääsykokeen, sinun ei tarvitse hallita kaikkia oppiaineita täydellisesti. Yhteiskuntaopin osuus kokeessa on laajin ja sen haltuun ottamisessa menee eniten aikaa. Periaatteessa esimerkiksi vuonna 2019 saattoi päästä kaikkiin hakukohteisiin tekemättä yhtäkään varsinaista matematiikan tehtävää. Tämä kuitenkin edellytti historian ja yhteiskuntaopin kysymysten täydellistä osaamista sekä tavallisten prosenttilaskujen hallintaa.

Matematiikkaa ei kuitenkaan kannata jättää opiskelematta kokonaan. Pääsykokeen painotukset saattavat muuttua ja on mahdollista, että jonain vuotena pelkkä yhteiskuntaopin ja historian virheetön osaaminen ei riitäkään koulupaikkaan.

Matematiikan osalta kokeessa riittää, että hallitset lukion MAB7 tai MAA9 -kurssin taidot. Koska MAA9 ja MAB7 ovat sisällöiltään samat, ei ole merkitystä, kumman oppimäärän mukaan olet opiskellut aiemmin.

Vaikka edellisistä matikan opinnoistasi olisikin jo aikaa, voit hakea kauppikseen! Mafyn kauppiskurssi sisältää kaiken tarvittavan matematiikan jopa yläasteen tasolta alkaen. Matematiikan tehtävät sisältävät täydelliset malliratkaisut ja etenet materiaalissa systemaattisesti helpoista tehtävistä vaikeampiin. Kauppiksen pääsykokeesta selviää ilman pitkää matikkaa tai vuosien laskurutiinia, eikä lähtötasosi ole este kauppikseen pääsemiselle.

Talousmatematiikan ydinsisältöjen lisäksi kannattaa kerrata tai opetella ainakin

  • indeksilaskut ja valuutat
  • verolaskut
  • laina- ja korkolaskut
  • lukujonot.

Kaikki tämä ja matematiikan perusteet löytyvät Mafynetistä. Jos sinulla ei ole Mafynettiä, voit opiskella nämä asiat lukion ensimmäisen vuoden kirjoista ja MAB6-kurssin kirjasta. Mafynetissä asiat on järjestetty suoraan tärkeysjärjestykseen etkä tarvitse sen lisäksi mitään muuta oppimateriaalia.

Voinko lähteä opiskelemaan matematiikkaa nollatasolta?

Vaikka edellisistä matikan opinnoistasi olisikin jo aikaa, voit ilman muuta hakea kauppikseen. Mafyn kauppiskurssin matematiikka alkaa jopa yläasteen lopun tasolta. Jos osaat perusteet hyvin, etenet nopeasti soveltaviin tehtäviin. Jos taas perusteet on unohtuneet, voit aloittaa kertaamalla kaiken ja edetä omaa vauhtiasi haastavampiin aiheisiin.

Matematiikan tehtävät sisältävät täydelliset malliratkaisut ja etenet materiaalissa systemaattisesti helpoista tehtävistä vaikeampiin. Kauppiksen pääsykokeesta selviää ilman pitkää matikkaa tai vuosien laskurutiinia ja voit siis aloittaa miltä tahansa tasolta. Et tarvitse lukion kirjoja tai muuta materiaalia.

Osaamisesti tasosta riippuen matematiikan opiskeluun kannattaa käyttää noin neljännes valmistautumisajastasi. Tilastomatematiikan hallinnasta on hyötyä myös opiskeluita ajatellen. Voit motivoida itseäsi opiskelemaan matematiikkaa sillä, että teet sitä tulevaisuutesi, et ainoastaan pääsykokeen takia.