Kauppiksen pääsykokeessa vaadittu matematiikka

4.9.2020
  • Kauppis

Kuinka paljon matematiikkaa pitää osata?

Kauppiksen pääsykoe on koostunut tyypillisesti 40 monivalintatehtävästä, joista 20 on liittynyt yhteiskuntaoppiin, 10 historiaan ja 10 matematiikkaan.

Läpäistäksesi pääsykokeen, sinun ei tarvitse hallita kaikkia oppiaineita täydellisesti. Yhteiskuntaopin osuus kokeessa on laajin ja sen haltuun ottamisessa menee eniten aikaa. Periaatteessa vuonna 2019 saattoi päästä kaikkiin hakukohteisiin tekemättä yhtäkään varsinaista matematiikan tehtävää. Tämä kuitenkin edellytti historian ja yhteiskuntaopin kysymysten täydellistä osaamista sekä tavallisten prosenttilaskujen hallintaa.

Matematiikkaa ei kuitenkaan kannata jättää opiskelematta kokonaan. Pääsykokeen painotukset saattavat muuttua ja on mahdollista, että jonain vuotena pelkkä yhteiskuntaopin ja historian virheetön osaaminen ei riitäkään koulupaikkaan.

Matematiikan osalta kokeessa riittää, että hallitset lukion MAB5 tai MAA10 -kurssin taidot. Koska MAA10 sisältää asioita, joita ei MAB5-kurssiin kuulu, riittää että opiskelet MAB5-kurssin sisällöt. MAB5 sisältää tilasto- ja todennäköisyyslaskuja. Pääsykokeessa tilastomatematiikan tehtävät ovat painottuneet kuvaajien tulkitsemiseen, mutta kokeessa on ollut myös todennäköisyyslaskuja. Tilastojen osalta sinun on hallittava tietyt peruskäsitteet (kuten moodi ja mediaani) ja osattava laskea tilastollisia tunnuslukuja. Todennäköisyyslaskennan osalta kokeessa menestyminen vaatii, että olet saanut rutiinia erityyppisten todennäköisyyslaskujen laskemiseen ja tunnistat nopeasti, millä tekniikalla eteen tulevat koetehtävät ratkaistaan.

Vaikka edellisistä matikan opinnoistasi olisikin jo aikaa, voit hakea kauppikseen. MAFY:n kauppiskurssi sisältää kertauskurssin lukion matematiikan perusteisiin. Matematiikan tehtävät sisältävät täydelliset malliratkaisut ja etenet materiaalissa systemaattisesti helpoista tehtävistä vaikeampiin. Kauppiksen pääsykokeesta selviää ilman pitkää matikkaa tai vuosien laskurutiinia, eikä lähtötasosi ole este kauppikseen pääsemiselle.

Matematiikan opiskeluun kannattaa käyttää noin neljännes valmistautumisajastasi. Tilastomatematiikan hallinnasta on paljon hyötyä myös opiskeluita ajatellen. Voit motivoida itseäsi opiskelemaan matematiikkaa sillä, että teet sitä tulevaisuutesi, et ainoastaan pääsykokeen takia.

Voinko lähteä opiskelemaan matematiikkaa nollatasolta?

Vaikka edellisistä matikan opinnoistasi olisikin jo aikaa, voit ilman muuta hakea kauppikseen. MAFY:n kauppiskurssi sisältää kertauskurssin lukion matematiikan perusteisiin. Matematiikan tehtävät sisältävät täydelliset malliratkaisut ja etenet materiaalissa systemaattisesti helpoista tehtävistä vaikeampiin. Kauppiksen pääsykokeesta selviää ilman pitkää matikkaa tai vuosien laskurutiinia, eikä lähtötasosi ole este kauppikseen pääsemiselle.

Osaamisesti tasosta riippuen matematiikan opiskeluun kannattaa käyttää noin neljännes valmistautumisajastasi. Tilastomatematiikan hallinnasta on hyötyä myös opiskeluita ajatellen. Voit motivoida itseäsi opiskelemaan matematiikkaa sillä, että teet sitä tulevaisuutesi, et ainoastaan pääsykokeen takia.