Kauppiksen pääsykokeisiin valmistautuminen ja koealue

29.12.2023
  • Kauppis

Mitä kauppiksen pääsykokeisiin pitää lukea?

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:

  • Taloustieto (YH2)
  • Historia (HI1)
  • Matematiikka (MAB7 & MAA9)

MAFY:n kauppiskurssilla aloitat opiskelun yhteiskuntaopista ja matematiikasta. Kun olet oppinut yhteiskuntaopin tärkeimmät asiat, aloitat historian opiskelun. Historiassa tarvitaan käsitteitä, jotka opitaan taloustiedon kurssilla. Siksi on järkevää opetella ensin taloustiedon käsitteet ja vasta sitten aloittaa historian opiskelu.

Kuinka paljon pääsykokeisiin pitää lukea?

Kauppakorkeakouluun pääsemiseksi hakijalta voidaan edellyttää noin 300–900 laadukasta työtuntia, riippuen tavoitellusta koulupaikasta.

Se, kuinka paljon tarvitset aikaa pääsykokeen koealueen huolelliseen oppimiseen, riippuu pohjatiedoistasi, opiskelutekniikastasi ja käyttämästäsi oppimateriaalista. Sisäänpääsyyn liittyy aina epävarmuustekijöitä, kuten se, millainen olo sinulla on koepäivänä ja sattuvatko kokeessa kysytyt asiat liittymään sinua eniten kiinnostaviin asioihin. Kasvattamalla omaa työmäärääsi vähennät näiden satunnaistekijöiden vaikutusta.

Työmäärän vaikutusta sisäänpääsyyn voidaan hahmotella seuraavalla karkealla arviolla.

  • Kolmesataa valmistautumiseen käytettyä laadukasta työtuntia antaa sinulle edellytykset päästä sisään kauppakorkeakouluun.
  • Viisisataa laadukasta työtuntia täyttää keskimääräisen hakijan vaatimukset sisäänpääsylle johonkin hakukohteista.
  • Seitsemänsataa valmistautumiseen käytettyä työtuntia lähestulkoon takaa pääsyn vähemmän tavoitelluimpiin koulupaikkoihin ja tekee pääsyn todennäköisemmäksi myös tavoitelluimpiin hakukohteisiin.
  • Yhdeksänsataa huolellista työtuntia pääsykoetta varten tekee pääsyn tavoitelluimpiin koulupaikkoihin melko varmaksi.

Miten pääsykokeisiin kannattaa lukea?

Pääsykoetta varten läpikäytävää oppimateriaalia on paljon, eikä kaikkia yksityiskohtia tarvitse sisäistää koealueen ensimmäisellä läpikäynnillä. Etenkin luku-urakan alkuvaiheessa tasapainoisen oppimisen ja kehityksen ylläpitämiseksi on tärkeää perehtyä oppimääriin monipuolisesti, jotta omat vahvuudet ja kehityskohteet materiaalista tulevat esiin.

Koealueeseen perustuvaa materiaalia on hyödyllistä opiskella ”sykleissä” kokonaisuuksien hahmottamiseksi. Mafynetin kauppiskurssi on rakennettu siten, että etenet laajemmista kokonaisuuksista yksityiskohtaisempiin ja opit ymmärtämään yksityiskohtien merkitykset osana laajempia kokonaisuuksia.

Muista, että harjoittelun laatu on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin sen määrä. Oppimisprosessin ja käsiteltävien asioiden sisäistämiseksi on tärkeää keskittyä oman työn laadukkuuteen jo varhaisessa vaiheessa. Panostamalla työntekosi laadukkuuteen hyödyt saavuttamiesi tuloksien lisäksi myös ajankäytöllisesti. Yksi laadukas opiskelutunti vastaa moninkertaisen määrän puolihuolimattomia. Ylläpitämällä työn laadukkuutta ja määrää tasapainossa säilytät motivaation koko luku-urakan ajan.
Hyvä oppimateriaali ohjaa sinua muodostamaan itsellesi toimivan ja tuloksellisen opiskelutekniikan.

Miten pitää lukumotivaatiota yllä?

Lukumotivaation ja oppimistuloksien kehittämiseksi on suositeltavaa jättää aluksi liialti takertumatta oppimateriaalin hankaliin yksityiskohtiin. Yritä ensin hahmottaa suuret kokonaisuudet, ja opettele vasta sitten yksityiskohdat. Mafynetin oppimateriaalin rakenne ja kertaustoiminto auttavat tässä.

Itselleen kannattaa jo alkuvaiheessa laatia lukusuunnitelma, jossa on huomioitu opiskeluun käytettävissä oleva aika ja energia. Lukusuunnitelman tulee olla tavoitteellinen, mutta realistinen. Sekä liian löysä että liian tiukka aikataulu heikentävät opiskelumotivaatiota. Hyvä lukusuunnitelma auttaa sinua keskittymään opiskeluun silloin, kun olet varannut aikaa sille ja palautumaan opiskeluun liittyvästä stressistä silloin, kun olet saavuttanut suunnitelemasi päivätavoitteet.