Miten opetussuunnitelman muutokset vaikuttavat ylioppilaskirjoituksiin siirtymäkaudella?

30.11.2022
  • Lukio ja yo

Lukiossa opetus järjestetään opetushallituksen julkaiseman dokumentin opetussuunnitelman perusteet pohjalta. Opetussuunnitelman perusteet sisältää määräyksiä mm. opetuksen tavoitteista, arvioinnista ja oppiaineiden sisällöistä. Opetussuunnitelman perusteita uusitaan säännöllisesti: Viimeisin opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2021 ja sitä edellinen syksyllä 2016. Yo-kokeen kannalta opetussuunnitelma vaikuttaa lähinnä siihen, mitä tietoja ja taitoja kokeessa tarvitaan, mutta mahdollisesti myös siihen, miten koevastauksia arvioidaan.

 

  • Syksyn 2022 yo-kokeet ovat vanhan opetussuunnitelman mukaiset.
  • Keväästä 2023 kevääseen 2025 yo-kokeissa huomioidaan molemmat opetussuunnitelmat.
  • Syksystä 2025 eteenpäin yo-kokeet ovat uuden opetussuunnitelman mukaiset.

YTL:n tiedotteessa kerrotaan seuraavasti:


Kokeiden laadinnassa otetaan huomioon Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2015 ja Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019 keväästä 2023 kevääseen 2025. Huomioon ottaminen voi tarkoittaa esimerkiksi vaihtoehtoisia tehtäviä, opetussuunnitelmaeroja tasoittavia aineistoja tai eri opetussuunnitelmanäkökulmien hyväksymistä arvostelussa. Aine- ja koekohtaiset ratkaisut kuuluvat koesalaisuuden piiriin.

Keväästä 2023 eteenpäin kokeissa on laaja-alaiseen osaamiseen liityviä oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. YTL:n tiedotteessa kerrotaan seuraavaa:

Kokeissa on oppiainerajat ylittäviä tehtäviä (A 612/2019, § 5). Kevään 2023 tutkinnosta lähtien oppiainerajat ylittävät tehtävät voivat perustua lukion opetussuunnitelmien perusteissa (2019) kuvattuun laaja-alaisen osaamiseen. Kokelailta ei edellytetä vastauksissa toisen oppiaineen yksityiskohtaisia tietoja tai taitoja.

Mitä tämä tarkoittaa opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta?

Luultavasti useimmissa kokeissa tehtävien aiheet valitaan siten, että ne sopivat molempiin opetussuunnitelmiin. Kokeisiin voidaan laittaa keskenään vaihtoehtoisia tehtäviä eri opetussuunnitelmien aiheista. Alla olevat esimerkit ovat kevään 2018 ja syksyn 2019 lyhyen matematiikan ylioppilaskokeen tehtävistä, joissa opetussuunnitelman vaihtuminen on huomioitu vaihtoehtoisilla tehtävillä.

Esimerkkitehtävät siitä, miten opetussuunnitelman muutokset vaikuttavat

Esimerkkejä aiemmista yo-kokeista, joissa eri opetussuunnitelman mukaisesti opiskelleet on otettu huomioon.

Lisäksi luultavasti, jos opetussuunnitelmissa on ainekohtaisia eroavaisuuksia tarkastelunäkökulmissa, menetelmissä tai painotuksissa, arvioinnissa hyväksytään molempien opetussuunnitelmien mukaiset ratkaisut ja vastaukset.

Oppiainerajojen ylitys näkyy tehtävissä luultavasti pääasiassa siten, että tehtävien teemat ja kontekstit liittyvät myös muihin oppiaineisiin. Itse tehtävän ratkaisu YTL:n tiedotteen perusteella onnistuu kuitenkin edelleen oppiaineen oppimäärän tietojen perusteella.

Mafyn vinkit yo-koevalmistautumiseen opetussuunnitelman siirtymäkaudella

Opiskelijana sinun ei tarvitse murehtia opetussuunnitelman muutoksesta, vaan keskittyä kertaamaan keskeiset aiheet ja tarvittavat Abitin ohjelmien käyttötaidot. Tärkeintä harjoittelussa on, että teet runsaasti tehtäviä ja harjoittelet tuottamaan hyviä koevastauksia. Tämä onnistuu esimerkiksi Mafynetin avulla hyvin siten, että teet Mafynetin tehtäviä järjestyksessä, jolloin paitsi kertaat oppimäärän sisällöt helpommilla tehtävillä, harjoittelet myös haastavia ja ylioppilaskoetasoisia tehtäviä. Lisäksi Mafynetin kertaustoiminnolla huolehdit, että osaat opettelemasi asiat vielä kokeessakin. Alla on esimerkkejä, miten laaja-alaisuus on huomioitu Mafynetillä harjoiteltaessa.

Esimerkkejä biologian yo-kertauksesta, jossa on huomioitu eettisyys ja ympäristöosaaminen.

Lisäksi Mafynetin materiaaleissa keskitytään myös vuorovaikutusosaamiseen esimerkiksi ryhmäharjoituksilla ja hyvinvointiosaamiseen, kun opiskelija kehittää omaa opiskelutekniikkaansa.

Oppiainerajat ylittävissä tehtävissä avuksi on, että opiskelet lukion alusta asti tunnollisesti ja ahkerasti lempiaineidesi lisäksi kaikissa muissakin aineissa. Lukio on loistava mahdollisuus kerätä hyvä yleissivitys! Yo-kokeeseen kerratessa keskity kirjoittamiesi aineiden harjoitteluun äläkä murehdi laaja-alaisuudesta tai oppiainerajat ylittävistä tehtävistä. 

 

Mafynetin avulla valmistaudut kaikkiin yllätyksiin, joita yo-koe tuo tullessaan!

Aloita opiskelu!