TOP 5 -vinkit maantieteen yo-kokeeseen!

1.2.2023
 • Lukio ja yo
 1. Aloita kertaaminen ajoissa! Hyvä aika aloittaa on noin kolme kuukautta ennen koetta. Tee itsellesi lukusuunnitelma. Näin sinulle jää riittävästi aikaa sekä yksittäisten käsitteiden että laajempien kokonaisuuksien haltuunotolle. Maantieteen käsitteistöä voisi verrata vieraan kielen sanoihin, jotka osaamalla pystyt kirjoittamaan kokeessa vastauksia maantieteen kielellä.
 2. Pyri yhdistämään yksittäiset käsitteet kokonaisuuksiin sekä kokonaisuuksia toisiinsa. Maantieteessä luodaan ilmiöistä laajoja synteesejä, joissa pohditaan asioiden syy- ja seuraussuhteita. Myös yo-kokeen kysymykset ovat hyvin laajoja, joten ilmiöitä tulee osata pohtia useista eri näkökulmista, kuten paikallisesta, alueellisesta ja globaalista näkökulmasta.
 3. Harjoittele loogisen ja jäsennellyn vastauksen tuottamista. Käytä näissä maantieteen käsitteistöä täsmällisesti, ja muista antaa alueellisia esimerkkejä, joiden avulla osoitat maantieteellistä osaamistasi. Maantieteessä tutkitaan samoja aiheita kuin muissa tieteissä, joten on tärkeää, että säilytät maantieteen alueellisen lähestymistavan asioihin.
 4. Opettele hyödyntämään aineistoja ja viittaamaan niihin vastauksessasi. Käytä aineistoja, jos tehtävänanto niin vaatii! Kuvaajien ja karttojen tulkintataidot ovat hyvin tärkeitä, koska lähes kaikissa yo-kokeen tehtävissä on aineistoja.
 5. Varmista, että hallitset tarvittavat digitaidot: kuvaajien tuottaminen, kuvien tuottaminen ja muokkaaminen, taulukkoaineiston käsittely sekä kuvakaappauksen ottaminen ja sen lisääminen vastaukseesi.

 Miten Mafynetti tukee sinua maantieteen opiskelussa?

 • Mafynetissä on helppolukuiset, visuaaliset ja tiiviit teoriat sisältävät oppimäärän tärkeimmät asiat, joita maantieteen yo-kokeissa kysytään usein.
 • Harjoittelet runsaalla määrällä eritasoisia ja erityyppisiä tehtäviä:
  • Perustehtävillä, joiden avulla kertaat tehokkaasti maantieteen ydinasiat.
  • Monivalinnoilla, jotka harjoittavat yo-kokeen monivalintaosioon.
  • Soveltavilla ja laajoilla YO-tyyppisillä tehtävillä, joissa pääset harjoittelemaan kokeessa vaadittavaa aineiston tulkintaa ja tuottamista.
 • Teet kaksi oikeaa yo-koetta vastaavaa harjoituskoetta!

Lisäksi saat lisämotivaatioa Mafynetin edistymiskäyrästä! Automaattinen kertaustoiminto huolehtii, että muistat asiat vielä kokeessakin.

Tutustu maantieteen Mafynettiin!