Nuori nainen opiskelee keskittyneesti pöydän ääressä

Testaa taitosi

Lähtötasotesti

Kokeile MAFY:n lähtötasotestillä, miten hyvin hallitset fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa.

Miksi lähtötasotesti kannattaa tehdä?

MAFY:n lähtötasotestillä voit testata fysiikan, kemian ja biologian osaamisesi. Näet testin tulokset ja malliratkaisut heti testin jälkeen. Alempana tällä sivulla on tulosanalyysi, jonka avulla voit verrata tämänhetkistä osaamistasi muihin kokeen tehneisiin. Näet suhteellisen vahvuutesi eri oppiaineissa. Tästä on hyötyä, kun mietit, miten opiskeluaika kannattaa jakaa eri oppiaineiden välillä. Jos huomaat, että joku vahvana pitämäsi aine onkin muita aineita heikommalla pohjalla, sinun on käytettävä tämän aineen opiskeluun suhteellisesti enemmän aikaa kuin olit suunnitellut.

Testin tehtyäsi näet alempana olevasta tulosanalyysista, miten hyvin hallitset pääsykoeaineet tällä hetkellä muihin hakijoihin verrattuna.

Huom! Varaa rauhallinen tila ja aika testien tekemiseen. Voit tehdä kunkin testin vain kerran.

Testin jälkeen