Perustietoa hakemisesta

8.3.2023
  • Lääkis

Voit samalla kertaa hakea mihin tahansa lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteisiin ja eläinlääketieteelliseen, mutta et yhtä aikaa sekä lääketieteen että hammaslääketieteen hakukohteisiin.

Lääketiedettä voi opiskella Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa (Itä-Suomen yliopisto). Hammaslääketiedettä voit opiskella Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Eläinlääketieteellisiä tiedekuntia on vain yksi ja se on Helsingissä.

Hakukohteiden aloituspaikat löytyvät artikkelin lopusta.

Voit hakea lääkikseen suoritettuasi ylioppilastutkinnon tai jonkin muun yliopistokelpoisuuden antavan tutkinnon.

Ensisijaiseksi valittuun kohteeseen ei enää saa ylimääräistä hakupistettä. Valintakokeessa ei myöskään anneta alkupisteitä ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Aloituspaikoista täytetään 51 % ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella todistusvalinnassa ja loput valintakokeen perusteella. Sinut huomioidaan todistusvalinnassa vain, jos olet ensikertalainen hakija.

Tarkista, että täytät kielitaitovaatimukset, mikäli äidinkielesi peruskoulussa tai lukiossa on ollut muu kuin suomi tai ruotsi!

Lisäaika lukihäiriön vuoksi

Keskivaikean tai vaikean lukihäiriön vuoksi voit hakea 30 minuutin lisäaikaa pääsykokeeseen. Anomus todistuksineen tulee toimittaa sille yliopistolle, johon olet hakemassa, ja yleensä vähintäänkin anomus täytyy jättää ennen hakuajan päättymistä. Katso tarkat ohjeet alla olevista hakuoppaista.

Hakuoppaat

Lääketieteellisillä aloilla on yhteinen hakijasivusto, joka toimii hakuoppaana. Yliopistokohtaisia erityisohjeita löytyy kunkin yliopiston omalta hakijasivulta ja Opintopolusta.

Helsinki: hakijasivu
Kuopio: hakijasivu
Oulu: hakijasivu
Tampere: hakijasivu
Turku: yleinen, hammas

Tärkeät päivämäärät 2023

  • Hakuaika alkaa 15.3.2023 – hae sähköisesti Opintopolussa.
  • Hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.
  • Pääsykoe järjestetään tiistaina 23.5.2023 klo 9-14.
  • Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023.
  • Pääsykoevalinnan tulokset julkaistaan kaikissa yliopistoissa viimeistään 7.7.2023.
  • Mahdolliset oikaisupyynnöt tulee olla perillä kyseisessä yliopistossa 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.
  • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään noin viikon kuluessa pääsykoevalinnan tulosten julkaisemisesta. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Lääketieteellisten alojen aloituspaikat 2023

Lääkiksen aloituspaikkoja lisättiin yhteensä 26 kpl vuoden 2023 haussa. Alla olevasta taulukosta näet kunkin hakukohteen aloituspaikkojen kokonaismäärän sekä ensikertalaishakijoiden aloistuspaikkojen määrän.

Hakukohde Aloituspaikat
yhteensä
Aloituspaikat
ensikertalaisille
Helsinki
yleislääketiede
116 76
Helsinki
hammaslääketiede
50 33
Helsinki
yleislääketiede (sv)
39 26
Helsinki
eläinlääketiede
70 46
Turku
yleislääketiede
155 101
Turku
hammaslääketiede
50 33
Oulu
yleislääketiede
156 101
Oulu
hammaslääketiede
52 34
Tampere
yleislääketiede
140 91
Kuopio
yleislääketiede
164 107
Kuopio
hammaslääketiede
41 27