Perustietoa hakemisesta

26.10.2023
  • Lääkis

hakusivulle

Voit samalla kertaa hakea mihin tahansa lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteisiin ja eläinlääketieteelliseen, mutta et yhtä aikaa sekä lääketieteen että hammaslääketieteen hakukohteisiin.

Lääketiedettä voi opiskella Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa (Itä-Suomen yliopisto). Hammaslääketiedettä voit opiskella Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Eläinlääketieteellisiä tiedekuntia on vain yksi ja se on Helsingissä.

Hakukohteiden aloituspaikat löytyvät artikkelin lopusta.

Voit hakea lääkikseen suoritettuasi ylioppilastutkinnon tai jonkin muun yliopistokelpoisuuden antavan tutkinnon.

Ensisijaiseksi valittuun kohteeseen ei enää saa ylimääräistä hakupistettä. Valintakokeessa ei myöskään anneta alkupisteitä ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Aloituspaikoista täytetään 51 % ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella todistusvalinnassa ja loput valintakokeen perusteella. Sinut huomioidaan todistusvalinnassa vain, jos olet ensikertalainen hakija.

Tarkista, että täytät kielitaitovaatimukset, mikäli äidinkielesi peruskoulussa tai lukiossa on ollut muu kuin suomi tai ruotsi!

Lisäaika lukihäiriön vuoksi

Keskivaikean tai vaikean lukihäiriön vuoksi voit hakea 30 minuutin lisäaikaa pääsykokeeseen. Anomus todistuksineen tulee toimittaa sille yliopistolle, johon olet hakemassa, ja yleensä vähintäänkin anomus täytyy jättää ennen hakuajan päättymistä. Katso tarkat ohjeet alla olevista hakuoppaista.

Hakuoppaat

Lääketieteellisillä aloilla on yhteinen hakijasivusto, joka toimii hakuoppaana. Yliopistokohtaisia erityisohjeita löytyy kunkin yliopiston omalta hakijasivulta ja Opintopolusta.

Helsinki: hakijasivu
Kuopio: hakijasivu
Oulu: hakijasivu
Tampere: hakijasivu
Turku: yleinen, hammas

Tärkeät päivämäärät 2024

  • Hakuaika alkaa 13.3.2024 – hae sähköisesti Opintopolussa.
  • Hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.
  • Pääsykoepäivä on 21.5.2024 klo 9.00-14.00.
  • Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024.
  • Pääsykoevalinnan tulokset julkaistaan kaikissa yliopistoissa viimeistään 4.7.2024.
  • Mahdolliset oikaisupyynnöt tulee olla perillä kyseisessä yliopistossa 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.
  • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ennen 11.7.2024.

hakusivulle

Ilmoittaudu lääkiskurssille